Vassula a Vatikán
Oficiálny dialóg pani Vassuly Ryden s Kongregáciou pre náuku viery vo Vatikáne. Dialóg bol vedený prefektom Kongregácie pre náuku viery, kardinálom Jozefom Ratzingerom, ktorý je v súčasnej dobe emeritným pápežom Benediktom XVI.
Viac podrobností ...

 

Vassula a pravoslávna cirkev
Alexandrijský patriarcha Theodoros II. prijal v septembri 2007 Vassulu v patriarcháte. Požehnal Vassulu a jej misiu a daroval jej ikonu Krista Pantokratora s osobným venovaním.
Viac podrobností ...


 

Nihil Obstat a Imprimatur
Prorocké zjavenia Pravého Života v Bohu obdržali od cirkevného Magistéria Imprimatur a Nihil obstat - oficiálnu cirkevnú pečať schválenia, ktorá dodnes ostáva v plnej platnosti. Cirkevné Imprimatur a Nihil obstat sú výkonom Magistéria.
Viac podrobností ...

 

Jednota kresťanov
V posolstvách Pravého Života v Bohu zaznieva volanie po jednote. Táto "výzva" nachádza odozvu v srdciach všetkých, ktorí sa snažia úprimne nasledovať Krista. Vassulin hlas - a jej poslanie - vyjadrujú naliehavosť výzvy ku zmiereniu, pokoji a jednote.
Viac podrobností ...

 

Stanovisko Cirkvi
Svedectvo kardinálov, arcibiskupov, biskupov a ďalších duchovných z rôznych kresťanských denominácií, medzi nimi nájdete svedectvo pravoslávnych, katolíkov, protestantov a ďalších.
Viac podrobností ...

 

Jedinečný príspevok k medzináboženskému dialógu - Vassulina príhovor v Dháke
Po svojom príhovore o posolstvách Pravý Život v Bohu na medzináboženskom stretnutí v Dháke (Bangladéš), bolo Vassule budhistickou komunitou udelené ocenenie za propagáciu pokoja a medzináboženskej harmónie.
Viac podrobností ...

 

Domy Beth Myriam - pomoc ľuďom v núdzi
Tento projekt pomoci ľuďom v núdzi vznikol v roku 1998, kedy bola Vassula inšpirovaná víziou, aby pomohla hladujúcim vo Svätej zemi. Tak bol odštartovaný projekt domov Beth Myriam (Domy Máriine), kde nachádzajú pomoc tisíce ľudí po celom svete. Viac podrobností ...

 

"Zem sa zachveje v základoch."
Prečítajte si posolstvo, ktoré prijala Vassula presne o 10 rokov skôr (na deň presne), pred šokujúcou udalosťou 11. septembra 2001 v New Yorku. Vassula tiež pripája svoj list a komentár k celej udalosti.
Prečítajte si posolstvo ...

 

Vassula o proroctvách
Článok o Božích proroctvách, ktorá nám majú pripomenúť Jeho volanie k obráteniu a láske, proroctvách, ktoré hovoria o páde Dvojičiek v USA a súčasných vlnách tsunami v Ázii.
Viac podrobností ...


 

Oficiálny TLIG Magazín
Štvrťročný spravodaj informujúcí o aktivitách Pravého Života v Bohu po celom svete. Nájdete v ňom prednášky o spiritualite, farebné fotografie a reportáže usporiadané s jediným cieľom: zvestovať Slovo Božie a prispieť k rastu Božieho Kráľovstva. Viac podrobností ...

Ďalšie dôležité odkazy

 

 
 
NAJNOVŠIE SPRÁVY:


Kanonické právo
Anthony W Jeremy


Odpoveď na Vassuline listy o pápežovi Františkovi
Nasledujúci článok od P. Josepha Iannuzziho, S.Th.D. je odpoveďou na dva listy, ktoré Vassula zaslala 13. a 15. novembra a ktoré sa týkajú pápeža Františka. Vassula ho opísala ako "vynikajúci článok" a podporuje jeho preklad do iných jazykov.


Vassula sa stretáva s moslimskými imámami vo Veľkej mešite v Mymensingh
Správa zo stretnutia, ktoré sa konalo 22. februára 2011 v Bangladéši


Dôležitý článok od Vassuly o pápežovi Františkovi

Údajné zjavenia šíriace sa medzi Pravým Životom v Bohu
Rev. J. L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.

Znamenie šelmy
V čitateľskej komunite TLIG sa mnohí ľudia obávali potenciálnej vakcíny COVID-19 s určitou formou zabudovaného čipu. Niektorých ľudí to znepokojovalo a obávali sa, že to bude „znamenie šelmy“, ako sa hovorí o tom v Knihe Zjavenia. Ako odpoveď na to otec Josef Iannuzzi napísal tento článok.

Proroctvá v posolstvách Pravý Život v Bohu pre tento Koniec Časov
Pani Vassula Ryden vybrala dôležité posolstvá, ktoré sa už naplnili alebo na svoje naplnenie ešte len čakajú.  

Potreba rozlišovania duchov 
Tento nový rozšírený článok od Vassuly obsahuje príspevky od o. Josefa Iannuzziho


 
 

 
Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved