F

 

Vassula a Vatikán
Oficiálny dialóg pani Vassuly Ryden s Kongregáciou pre náuku viery vo Vatikáne. Dialóg bol vedený prefektom Kongregácie pre náuku viery, kardinálom Jozefom Ratzingerom, ktorý je v súčasnej dobe emeritným pápežom Benediktom XVI.
Viac podrobností ...

 

Vassula a pravoslávna cirkev
Alexandrijský patriarcha Theodoros II. prijal v septembri 2007 Vassulu v patriarcháte. Požehnal Vassulu a jej misiu a daroval jej ikonu Krista Pantokratora s osobným venovaním.
Viac podrobností ...


 

Nihil Obstat a Imprimatur
Prorocké zjavenia Pravého Života v Bohu obdržali od cirkevného Magistéria Imprimatur a Nihil obstat - oficiálnu cirkevnú pečať schválenia, ktorá dodnes ostáva v plnej platnosti. Cirkevné Imprimatur a Nihil obstat sú výkonom Magistéria.
Viac podrobností ...

 

Jednota kresťanov
V posolstvách Pravého Života v Bohu zaznieva volanie po jednote. Táto "výzva" nachádza odozvu v srdciach všetkých, ktorí sa snažia úprimne nasledovať Krista. Vassulin hlas - a jej poslanie - vyjadrujú naliehavosť výzvy ku zmiereniu, pokoji a jednote.
Viac podrobností ...

 

Stanovisko Cirkvi
Svedectvo kardinálov, arcibiskupov, biskupov a ďalších duchovných z rôznych kresťanských denominácií, medzi nimi nájdete svedectvo pravoslávnych, katolíkov, protestantov a ďalších.
Viac podrobností ...

 

Jedinečný príspevok k medzináboženskému dialógu - Vassulina príhovor v Dháke
Po svojom príhovore o posolstvách Pravý Život v Bohu na medzináboženskom stretnutí v Dháke (Bangladéš), bolo Vassule budhistickou komunitou udelené ocenenie za propagáciu pokoja a medzináboženskej harmónie.
Viac podrobností ...

 

Domy Beth Myriam - pomoc ľuďom v núdzi
Tento projekt pomoci ľuďom v núdzi vznikol v roku 1998, kedy bola Vassula inšpirovaná víziou, aby pomohla hladujúcim vo Svätej zemi. Tak bol odštartovaný projekt domov Beth Myriam (Domy Máriine), kde nachádzajú pomoc tisíce ľudí po celom svete. Viac podrobností ...

 

"Zem sa zachveje v základoch."
Prečítajte si posolstvo, ktoré prijala Vassula presne o 10 rokov skôr (na deň presne), pred šokujúcou udalosťou 11. septembra 2001 v New Yorku. Vassula tiež pripája svoj list a komentár k celej udalosti.
Prečítajte si posolstvo ...

 

Vassula o proroctvách
Článok o Božích proroctvách, ktorá nám majú pripomenúť Jeho volanie k obráteniu a láske, proroctvách, ktoré hovoria o páde Dvojičiek v USA a súčasných vlnách tsunami v Ázii.
Viac podrobností ...


 

Oficiálny TLIG Magazín
Štvrťročný spravodaj informujúcí o aktivitách Pravého Života v Bohu po celom svete. Nájdete v ňom prednášky o spiritualite, farebné fotografie a reportáže usporiadané s jediným cieľom: zvestovať Slovo Božie a prispieť k rastu Božieho Kráľovstva. Viac podrobností ...

Ďalšie dôležité odkazy

 

 
 
NAJNOVŠIE SPRÁVY:


Moje Kráľovské Žezlo Cnosti
Nové zverejnené posolstvo z 12. júna 2020

Vaše srdcia môžu byť zlomené, ale aj Moje
Nové zverejnené posolstvo z 12. apríla 2020
 

Fr. Rene Laurentin - Každý mohol pochopiť, že Vassula je úprimná  
Preslávený teológ, ktorý skúmal Medžugorie a ďalšie nespočetné zjavenia a charizmy.  

Bishop Ramon Cabrera Argüelles  
Všetkým milovaným kaplánom a pastoračným pracovníkom Filipín v zámorí.  

Lectio divina pre naše časy podľa brata Andrew, CSWG 
Brat Andrew je členom spoločenstva Služobníkov Božej vôle, malej komunity anglikánskych mníchov žijúcich v Crawley vo Veľkej Británii.  

Otec Ion Bria 
Profesor pravoslávnej teológie, bývalý riaditeľ Unit One, sekcia pre jednotu a obnovu vo Svetovej rade cirkví v Ženeve, píše o knihe "Fire of Love" (Oheň Lásky). Je to zbierka s posolstvami Pravého Života v Bohu o Duchu Svätom.  

Otec Michael Kaszowski 
Dôležitosť pokory pre jednotu - Jednota podľa Druhého vatikánskeho koncilu a Vassula Ryden  

Reverend Sverker Tronet 
Reverend Sverker Tronet zo Švédskej cirkvi píše na tému "Jednota a Naša Svätá Matka Mária"
 
Publikácia pani Vassuly Ryden - Proroctvá v posolstve Pravý Život v Bohu týkajúce sa Konca časov
Pani Vassula Ryden vybrala dôležité posolstvá, ktoré sa už naplnili alebo na svoje naplnenie ešte len čakajú.
[externý link]

 
10. výročie Vassulinej návštevy Slovenska
Pri príležitosti 10. výročia Vassulinej návštevy Slovenska uvádzame nasledujúcu reportáž, ako pripomenutie tejto radostnej udalosti.
 
Proroctvá, ktoré sa teraz, na konci časov, napĺňajú
Vassula Ryden napísala dva veľmi závažné a inšpiratívne texty k aktuálnej situácii.
 
Niekoľko vysvetlení k porozumeniu dialógu medzi náboženstvami
Vassula Ryden

Posolstvo z 13. marca 2020
Preklad novoprijatého posolstva z 13. marca 2020

Naliehavý list od Vassuly
Vassula - Petrov stolec (externý link)


 
 

 
Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved