SK » Posolstvá»


Ja Boh existujem

30. september 1986

Pokoj buď s tebou, dcéra Moja!

Ježišu, prosím, daj mi svetlo, nech Ťa môžem vnímať a písať.1

Vassula, modlitba nemá zmysel, ak nie sú slová úprimné.

(Uvedomila som si svoju chybu. Požiadala som Ježiša bez lásky, bez správneho uváženia a bez prejavu ozajstného citu. Opakovala som prosbu, ale tentoraz som premyslela každé slovo a pozdvihla k Nemu svoju dušu.)

Hovor so Mnou tak, ako si to práve urobila.2 Ja, Boh, vnímam. Vnímam všetko a chcem z tvojho volania cítiť lásku, ktorá vychádza z hĺbky tvojej duše, ktorá si Ma žiada, ktorá Ma miluje a ktorá skutočne myslí to, čo hovorí. Ja, Boh, som a vnímam. Každá modlitba, ktorú len odriekavajú pery, je rovnako prázdna a zbytočná ako výkrik, ktorý zanikne v hrobe. Pamätaj si, že som a vnímam. Želám si, aby sa Mi všetky Moje deti snažili robiť radosť.


1 musím pociťovať Božiu Prítomnosť
2 tj. že si budem vedomá Božej prítomnosti


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved