SK » Posolstvá»


Máš slobodnú voľbu

21. január 1987

(Ten kňaz mi spôsobil mnoho trápenia. Ako mi to Boh predpovedal 16. decembra, poslal mi brožúrky o všetkých druhoch teórií, aby dokázal, že je to diabol. Taktiež mi poslal, ako Boh predpovedal, teóriu o podvedomí a o okultizme a satanizme plus jeden list, v ktorom ma žiada, aby som zničila zápisy a varovala ľudí, že je to všetko od Zlého, pre dobro moje i ostatných. Povedala som mu, že som poslúchla jeho prianie, aby som sa modlila tie tri modlitby a že som nepísala, aby videl výsledok toho. Ale nemyslím, že mi veril, pretože šiel povedať inému kňazovi (ktorý verí, že zápisy pochádzajú od Boha a ktorý ma podporuje), že zápisy sú satanské, a že dokonca ja som sa nemodlila tie tri modlitby, o ktoré ma žiadal. On znepokojil aj hodne iných kňazov, a tak jeden, ktorý ma podporuje, ma požiadal, aby som mu nechala posledné dva zošity, aby si ich prečítal. Nasledujúci deň, keď si utvoril svoju vlastnú mienku, povedal mi, aby som pokračovala v písaní. Napriek tomu ja viem, že ten kňaz, ktorý verí, že je to od diabla, to robí z lásky k Cirkvi, aby chránil Cirkev; ja si iba želám, aby to videl jasnejšie. Chce zachrániť aj mňa, pretože verí, že je to diabol. Dúfam, že jedného dňa pochopí. Modlím sa k Panne Márii. Čo robím špatne?)

1 ó, dcéra, ako sa trápim pre teba;

Vari konám zle, keď túžim, aby aj ostatní milovali Boha a ukazujem im tieto posolstvá?

nie, nerobíš nič zlé; som Mária, Matka Bolestná; Vassula, som vždy pri tebe; buď s Nami; príď si k Nám pre útechu; nerozumejú Našim Bohatstvám; navždy uzavreli svoje srdcia, ty si jedným z mnohých znamení, ktoré sme im dali, ale zdá sa, že nechápu; Boh ťa povzbudil, aby si počula Jeho volanie;

Vassula, zakaždým, keď privedieš nejakú dušu bližšie k Bohu, Boh sa raduje s tebou; Môj Syn Ježiš a Ja sme vždy vedľa teba; buď opatrná, lebo diabol je rozzúrený na teba; Zlý sa ťa pokúša odradiť, ich spôsob boja proti tebe je pridávať nejaké špatné slová, aby ťa zmiatli; vždy si na to spomeň a nikdy na to nezabudni; to je zbraň proti tebe; ja som pri tebe a ochraňujem ťa

Bola by som schopná rozoznať Zlého?

vždy ti to poviem; dôveruj Mi; Ježiš ťa učil, aby si Ho rozoznala

Prečo som napádaná?

to ti vysvetlím, Moje dieťa

pochop, že si vystavená Hádesu,2 milovaná; tvoja láska k Bohu je uzdravujúca pre mnohé zblúdené duše;3 preto si napádaná; som pri tebe a chránim ťa; teraz som ti to povedala, takže možno chápeš, prečo dostávaš to špatné slovo; uzdravuješ ich láskou, ktorú máš k Ježišovi a k tvojmu Nebeskému Otcovi;

Ja pracujem aj týmto spôsobom?

áno, liečiš ich svojou láskou; nenechaj sa ľuďmi tak ovplyvniť, aby si sa podvolila ich teóriám; zakaždým, keď ti povedia, že máš prestať písať, si spomeň, aká si bola nevedomá a žijúca v temnote; mnohé z Našich detí už Naše znamenia nerozoznávajú; Boh ťa vyvolil, aby si bola Jeho posolkyňou; rob Mu radosť a počúvaj Ho

Ďakujem, Svätá Mária, nech Ťa Boh žehná.

pokoj s tebou!

Ježiš?

Ja som to; Vassula, milujem ťa tak veľmi, že to nie si schopná pochopiť; ako veľmi trpím, keď vidím svoje deti tak bezcitné; ako môžu zabúdať na lásku, ktorú k nim Ja mám? položil som za ne Svoj Život; milovaná, buď pri Mne a vnímaj Ma; v určenom čase prídem k tebe, aby som ťa oslobodil, ale najprv musíš splniť úlohu;

Ja Boh, som už zjavil Múdrosť, aby som požehnal celé ľudstvo; Ó, dcéra, jedného dňa pochopíš úplne, ako pôsobím; neboj sa, lebo Ja, Boh, ťa milujem;

(Neskôr:)

dcéra, to som Ja, Ježiš; chcem, aby si sa modlila tie tri modlitby zakaždým, predtým, než budeš so Mnou písať, pretože ony držia diabla ďaleko; ver Mi, sú to mocné modlitby chceš ešte pracovať pre Mňa?

Ježiš, keď poviem "nie", čo urobíš?

si slobodná vybrať si, neboj sa, nevezmem ti charizmu, ktorú som ti dal; vždy sa budem s tebou stretávať, aby som ti povedal, ako veľmi ťa milujem

Nie, Ježiš, už som povedala, že som ochotná pracovať pre Teba; prečo by som mala meniť svoje slovo, spomínaš si?

teším sa tvojej odpovedi, dcéra; zostaň pri Mne a Ja ťa povediem;

Ježiš, urazila som Ťa niekedy?

áno urazila; bol som urazený, keď si zabudla, ako som prišiel a zachránil ťa pred temnotou; ale odpustil som ti; viem, ako veľmi Ma miluješ som tvoj Ženích; nezabudni; nezabudni ani to, že tým, že si Mojou nevestou, sa o všetko delíme; Vassula, nesiem Svoj Kríž Pokoja a Lásky na Svojich unavených ramenách, vezmi ho na chvíľu, milovaná; položím ho na tvoje plecia a oslobodíš Ma od Môjho bremena; chcem ťa mať pri Sebe, aby som mohol zložiť Svoj Kríž na teba; chcem ťa mať vedľa Seba, pretože viem, že ty chápeš, ako trpím keď pocítiš Môj Kríž, budeš aj ty trpieť; som tvoj Ženích a budem zdieľať Svoje utrpenia tiež s tebou; kedykoľvek Ma oslobodíš od Môjho Bremena, budem cítiť úľavu; prv, než si Ma prijala, bol som pri tebe po celý čas a pozoroval každý tvoj pohyb, ktorý si urobila, milovaná; volal som ťa tak veľa krát, ale ty si si nebola vedomá Mojej Prítomnosti; teraz si Ma konečne počula a prišla si si ku Mne, prečo potom pochybuješ?

(Pochybnosti po mojom kontakte s kňazom.)

zakaždým, keď si slabá a pochybuješ, spomeň si, čo som ti práve povedal; nes Môj Kríž Pokoja a Lásky a neopúšťaj Ma; poď a modli sa so Mnou;

(Ježiš sa modlil so Mnou. Kým sa modlil, pozeral hore.)

Ježiš, vieš, ako veľmi Ťa milujem. Pomôžem Ti niesť Tvoj Kríž a uľahčím Ti. Môžeme sa Oň deliť.

dcéra, ako som len vždy chcel počuť, že mi toto povieš; poď, milovaná, pokračujme naším spôsobom

(Ježiš bol taký spokojný. Šťastný.)

(Nasledujúci deň:)

(Počula som svoje meno. Ježiš ma volal neustále. Ja som maľovala. Odhodila som štetce, vstala a bežala k písaciemu stolu.)

Vassula, Vassula, Vassula, Ja, Ježiš, som ťa volal; ó, Vassula, ako ťa milujem; oslavuj Ma; buď so Mnou stále; zakaždým, keď Ma miluješ s takou vrúcnosťou, cítim sa oslávený; potešuj ma vždy tým, že Ma počúvaš ako teraz pamätaj, čoskoro budem s tebou; hodlám ťa vziať čoskoro k Sebe, milovaná, pretože ťa tak milujem, že si to nevieš ani predstaviť, ale najprv musíš doručiť Moje Posolstvo všetkým národom, ako to robíš teraz, potom si prídem po teba; vezmem ťa sem, kde som Ja a budem ťa mať pri Sebe naveky; Ja, Ježiš Kristus ťa milujem; dal som ti túto milosť, Vassula požehnal som ťa; Ja nikdy neodoberiem to, čo dám;

- dcéra, oživíš Moju Cirkev?

Ó Ježiš, žiadaš niečo, čo nie som schopná urobiť pre Teba!

dôveruj Mi!

Upnem sa na Teba a budem na Tebe úplne závislá. Ty si môj Učiteľ.

oslavuj Ma, Ja ťa povediem


1 hovorí Panna Mária
2 očistcu
3 Boh naše modlitby a našu lásku k Nemu používa, aby vyslobodil duše z očistca. Zároveň Mu naša láska k Bohu umožňuje dávať milosti odtúlaným dušiam na zemi a tak ich zachrániť.


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved