SK » Posolstvá»


Milosť utrpenia

4. august 1987

(Môj návrat do Švajčiarska.)

(Mám skoro strach, čo sa mi stane, ako som presvedčená. Je to ten dôvtip, o ktorom mi Boh hovoril minulý týždeň?)

Môj Bože?

Ja som to, milovaná.

Rozumiem Ti dobre, môj Pane?

Áno! Láska s teba urobí zrkadlo, v ňom sa odrážajú smrteľné úzkosti všetkých tých, ktorí trpia. Budeš cítiť ich smrteľné úzkosti a ich utrpenia ako by boli tvoje.

Keď počuješ o nejakom utrpení alebo ho vidíš, alebo keď má niekto veľké problémy, potom ti Ja, Pán ponúknem túto milosť, aby si tieto utrpenia pociťovala rovnako silno ako ten, kto ich znáša. Budeš tak môcť úplne preniknúť do ich zranení, aby si získala jasný pojem o ich pocitoch.

Vassula, týmto zbystrením, ktoré ti dávam, budeš môcť značne pomôcť tým, ktorí trpia. Trp, keď trpia oni. Keď odoprieš, budem ti to stále pripomínať. Budeš zdieľať ich utrpenie

Ó môj Bože, budem to schopná znášať? Nie len o svojho ducha mám strach, ale i telo je slabé ...

Mysli na to, dám tvojej duši i tvojmu telu dosť síl až do konca. Ver Mi, to je milosť, Moje malé dieťa. Miluj Moje deti zrovna tak veľmi, ako Ja ich milujem. Buď Mojím odrazom. Prispôsob sa Mne aj im Milujem ťa a skrze túto Vznešenú Lásku ti dávam túto milosť, nech sa ťa nezmocní únava. Poď, podelím sa s tebou o Svoju Lásku tak, že ti dám Svoje klince Pociťuj všetky utrpenia Dcéra Moja, urobíš to pre Mňa?

Áno, môj Bože, keď je to Tvoje prianie.

Pojď, Láska tě povedie

(Už predtým som niečo tušila:

pred tromi dňami ukazovali v televízii dve deti, ktoré zomreli, uväznené pod zemou. S veľkou ľútosťou som myslela na nich a na ich rodičov. Modlila som sa za týchto rodičov. Ďalší deň som videla v správach v TV spustošenie a škody, ktoré spôsobil orkán vyčíňajúci v Kanade. Ľudia boli otrasení. Večer som sa za týchto ľudí modlila a zmocnil sa ma súcit, ale nie tak, ako by som bola v ich koži. Náhle na mňa Boh zameral Svoj prenikavý lúč. Cítila som, ako prevrtáva moju hruď a vychádza chrbtom. Lúč ma pálil a pôsobil úzkosť, takže som dostala strašný smäd, cítila som sa ako v plameňoch. Ihneď nato som zaspala. Vo sne mi dal Boh veľmi živý obraz toho, čo by som mala cítiť tvárou tvár katastrofám. Videla som svojho vlastného syna, ktorý zomieral pod zemou. Prebudila som sa strachom, ktorý ma ovládal. V tejto úzkosti ma Boh žiadal, aby som sa modlila za týchto rodičov, ktorí stratili syna. Modlila som sa vrúcne, ako by tie deti boli moje vlastné. Dovolil mi znovu zaspať, aby mi ukázal, čo to je, byť vydaný napospas orkánu. Zažila som strašné okamihy a očakávala som smrť. Boh ma opäť prebudil a povedal mi, že sa mám modliť za tých, ktorí to prežili. Modlila som sa horlivo a v duchu som mala pred sebou tie strašné obrazy.)Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved