SK » Posolstvá»


Ver v Moje Božské Diela

25. august 1987

Spomeň si, dieťa Moje, na lásku, ktorú k tebe mám Vassula, dieťa Moje, požehnal som tvoj malý kríž, ktorý nosíš na krku Ver! Ver v Moje Božské Diela, Vassula.

Môj Bože! Ďakujem Ti. Čím viac mi dávaš, tým viac cítim, že si zaslúžim menej.

Milujem ťa poď, zostaň so Mnou. Počujem ťa rád hovoriť veci, ktoré som povedal Ja tebe ohľadne Mojej Prítomnosti a taktiež ďalšie veci ktoré som ťa naučil prostredníctvom Ismini.1  Ži pre Mňa a oslavuj Ma

Pane, mnohokrát Tvoju prítomnosť vnímam slabšie a hovorím si: "Bože, teraz už mi nie si tak blízko." Prečo to?

To je omyl, myslieť si, že už ti nie som blízko. V takých okamžikoch som ti práve tak blízko, ako je to možné Nie si sama NIKDY!

(Odrazu som Ho poznala nadovšetko zreteľne.2 Trvalo to niekoľko minút, bolo to úžasné!)

Všetko je nadprirodzené

(Pri týchto slovách som pochopila, že všetko je nadprirodzené. Vo fyzickom stave nie je možné chápať tieto 'prenesené jednania'. Nie je to fyzické, nie je teda taktiež možné vysvetliť to fyzicky. Odohrávajú sa v nadprirodzenom priestore a nie v našej fyzickej skutočnosti.)

Mnohí z vás ľahko zabúdajú, že Ja som Duch3 a že aj vy ste duchovia


1 Vassulina sesternica
2 istými gestami mi dokázal Svoju tak živú Prítomnosť!Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved