SK » Posolstvá»


Každá kvetina potrebuje svetlo

31. december 1987

Môj Bože! Modlím sa, aby cirkvi verili v Tvoje Posolstvá!

Vassula, veriť vo Mňa je milosť, ktorú dávam.1

Počuj Ma, Vassula. Budeš hovoriť Mojimi Ústami a budeš hovoriť o súženiach, ktoré čakajú Moju Cirkev. Toto zjavenie je Mojím Hlasom. Spoznajte Znamenie Doby. Prijmite Moje Posolstvo. Ochutnajte Moje Posolstvo, jedzte Moje Posolstvo. Beda neveriacim

(Neskôr:)

Moje malé dieťa, miluješ Ma?

Zbožňujem Ťa nekonečne, Pane.

Áno, Vassula, miluj Ma. Konaj pokánie za svoju minulosť, konaj pokánie za tých, ktorí Ma nemilujú, kvetina. Každá kvetina potrebuje svetlo, aby pôsobilo na jej lupienky. Moja dcéra, chceš vzbudiť ľútosť?

(Ľutovala som svoje minulé a súčastné hriechy. Boh ma pripravoval, aby som Ho prijala vo Svätom Prijímaní.)

Kvetina, odpúšťam ti. Ľutuj všetkého z hĺbky svojej duše. Ľutuj nečistoty,2 lebo to bol nešvár Sodomy


1 to pravdaže tiež znamená, že si túto milosť od Boha máme vyprosovať
2 nečistoty dušeChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved