SK » Posolstvá»


Ja, Pán, nechcem žiadne delenie vo Svojej Cirkvi

19. marec 1988

Ježišu, prichádzam k Tebe.

Ach, Vassula, Nikdy neochabuj pri písaní.

Dnes dávam potravu Svojim vyhladovaným baránkom. Zajtra vás chcem zhromaždiť a učiť vás Svojim Tajomstvám. Poteš Ma tým, že budeš šíriť modlitbu Svätého Ruženca u všetkých, ktorí Ma milujú a svedčia pre Mňa.

To značí u všetkých kresťanov?

Áno, Moja milovaná. Moju Matku musíš ctiť rovnako, ako Ja Ju ctím. Aj Zastavenia Mojej Krížovej cesty máš učiť rozjímať a modliť sa,1 a to všetkých, ktorí svedčia pre Mňa.

Všetkých kresťanov, Pane?

Áno, všetkých tých, ktorí Ma milujú. Ja, Pán, si neželám žiadne delenie vo Svojej Cirkvi. Kvôli Mne a v Mojom Mene dospejete k jednote, budete Ma milovať, nasledovať a svedčiť pre Mňa. Budete sa navzájom milovať, ako Ja milujem vás. Zjednotíte sa a stanete sa jedným stádom pod vedením jedného Pastiera.2 Ako viete, vyvolil som si Petra, dal som mu autoritu. Zveril som mu kľúče nebeského kráľovstva. Prosil som Petra, aby živil a chránil Moje baránky a ovce.3 Túto moc dostal odo Mňa. Nikdy som si neprial, aby ste vy ľudia na tom niečo menili.

Spojte sa, milovaní, aby ste posilnili Moju Cirkev. Hľadajte vo Mne, čo si želám, sledujte Moje záujmy, nie svoje vlastné. Hľadajte, aby ste Ma oslávili. Oslavuj Ma, tvorstvo, tým, že sa zjednotíš. Vneste život do Môjho Tela, do Cirkvi. Milujem vás všetkých Otvorte uši a počujte Moje volanie z Kríža!

Vassula, spomeň si, kde je tvoj domov. Áno, v Mojom Svätom Srdci. Poď, poď, milovaná, čakám. Nekonečne ťa milujem.

Môj Pane a Spasiteľu, milujem Ťa.
Prosím, uč ma, ako sa Ti páčiť,
aby som bola schopná byť u Teba
a mohla byť Tebou použitá, kde Ty chceš.

Budem ťa poučovať. Buď ochotná a pokorná a hľaď len na Moje záujmy vo spoločnom pôsobení My, nás pre všetky časy. Ja pre teba, ty pre Mňa. Som po tvojom boku. Modli sa, Vassula, o záchranu duší. Stvoril som ťa pre toto Posolstvo

Ďakujem Ti, Ježišu.


1 tak sa to Pánovi páči
2 pápežaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved