SK » Posolstvá»


Moja Cirkev potrebuje oživenie

31. marec 1988

Vassula, nikdy nepochybuj, že som to Ja, Pán. Neboj sa, Ja som to, Ježiš.

(Skoro som prepadla panike a dostala strach, že by toto všetko predsa len neprichádzalo od Boha, ale ako by to všetko mohlo byť napísané? Som zmätená ...)

Vassula, Ja som to, Ježiš, tvoj Vykupiteľ, ktorý ťa zachránil a vzkriesil z mŕtvych. Poď, neboj sa ... chcel by som poskytnúť pomoc Svojej Cirkvi. Prenikla mylná náuka, rozdrobuje tak božskú Pravdu a pôsobí štiepenie medzi vami. Odchyľuje vás od Pravdy

Moja Cirkev potrebuje oživenie. Modli sa za oných kňazov, biskupov a kardinálov, ktorí nemajú, čo by ponúkli Mojim baránkom, to je následok ich úchylky. Pastieri boli nečinní a stále ešte sú, nezastupovali Moje záujmy, ale svoje vlastné. A tak spustlo ich vnútro a oni to vedia. Žiadneho baránka nepriťahuje pustatina. Je úplne samozrejmé, že ovce odbiehajú a potulujú sa sem a tam, keď nie je pastiera, ktorý by ochraňoval stádo. Miluj ich, poskytni im ochranu a výživu

Od počiatku Časov som svetu ukázal veľa zázrakov. Milovaná, pretože svet odmieta Moja Božské Diela a zbavuje vás všetkej nádeje a vzďaľuje vás odo Mňa, vzplanul Môj hnev proti týmto pastierom. Blízko je čas, kedy vám zjavím Svoju Slávu a ukážem vám znamenie, veľké znamenie, aby ste pochopili a spoznali, ako ste boli zvrátení, ako ste boli v nepráve Toto znamenie bude dané im a vám všetkým, aby mnohí uverili Modli sa, lebo čas je blízko. Modli sa za Veľký Návrat Lásky a PokojaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved