SK » Posolstvá»


Zvrátené tvorstvo!

27. apríl 1988

(V týchto dňoch ma Satan stále napádal tým, že mi šepkal do ucha, že vraj tieto zjavenia nie sú k ničomu. Navyše mi dal zabudnúť na všetko dobro, ktoré už spôsobili a stále pôsobia. Zbavil ma môjho zdravého zmyslu pre realitu. Ba dokonca ma zbavil dôvery v Boha a viedol ma ďaleko, preč od Neho. Dokonca zahalil veľkú lásku, ktorú mám k Bohu, a ukazoval mi ju ako niečo nesprávne. Vnukal mi obrazy sveta a že to je predsa skutočnosť, zatiaľ čo duchovno je len neskutočné a klamné. Spôsobil mi smrteľnú trýzeň, úplne pomiešal moje myšlienky a zmiatol ma. Pán ma varoval: čím viac rastie Jeho zjavenie, tým viac sa Satan snaží ho zastaviť. Viem, že je to Satan, pretože zanecháva moju dušu bez útechy, priamo v zúfalstve.)

Zvelebený buď Pán!

Chvála Bohu

(Bol to Svätý Michael, kto povedal 'Zvelebený buď Pán!' a Panna Mária, ktorá povedala 'Chvála Bohu', keď som sa k Nim predtým modlila.)

Kvetina, maj vieru vo Mňa. Modli sa, Vassula. Modli sa, Moja Vassula, za svet, aby ľudia otvorili svoje oči a aby ušami počuli. Spravodlivosť prevládne. Zvrátené tvorstvo! Aj hriechy Sodomy boli menej perverzné v porovnaní s vašimi. Sodomské hriechy sú veľké, ale tvoje hriechy sú preveľké. Garabandal nesmie byť zabudnutý. Všetky dary milosti z Garabandalu musia znovu ožiť!

Ježišu, Ježišu, som tak šťastná, že som s Tebou opäť spojená!

Poď, Ja, Ježiš, som ťa nikdy neopustil. Prijmi tieto skúšky. Všetko pochádza odo Mňa

Vassula, Satan na teba organizuje štvanicu, nespi teda. Spánok privádza do pokušenia. Keď nebudeš pozorná, staneš sa ľahšie korisťou Satana. Buď teda bdelá a chráň sa. - Ak si pri jasnom vedomí, cítiš Moju Prítomnosť. Áno, pamätaj na Moju Prítomnosť.

(Ježiš so mnou triasol a prebúdzal ma v tých dňoch, keď som bola toľko napádaná Satanom.)Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved