SK » Posolstvá»


Vydávaj svoju sladkú vôňu ako kadidlo

20. jún 1988

Kvetina, prečítaj a napíš tieto slová z Mojej Knihy Píš Vassula: "Ja, Pán, si želám ďalej vysvetľovať, čo myslím, dovolíš Mi, svojmu Bohu, aby som ťa použil?"

Áno, Pane, ale prosím Ťa, nezabúdaj na moju neschopnosť.

Nezabúdam. Dbaj teda na Mňa a prekvitaj. Vydávaj svoju sladkú vôňu ako kadidlo a rozširuj svoju vôňu aj v zahraničí. Chvál Ma, svojho Pána, pre všetky Moje Diela a ďakuj Mi za to. Hlásaj veľkosť Môjho Mena, uvádzaj na známosť, aké úžasné môže byť pôsobenie Mojej Prozreteľnosti. Všetko, čo nariadim, je okamžite vykonané. Uč ich, aby neposudzovali a nepýtali sa: "Čo je to, čo je tamto?" Všetko bude čítané a skúmané v pravý čas1 Nech sa učia a hovoria: "Všetky Diela nášho Pána sú dobré." Pomôžem v pravý čas v každej núdzi. Nech nehovoria: "toto tu je horšie ako tamto", pretože všetko v pravý čas prejaví svoju hodnotu.

Preto ti teraz hovorím: Raduj sa a chvál a zvelebuj Ma, svojho Boha Milujem vás všetkých! Miluj Ma a nasleduj Ma.

Áno, Pane.


1 štúdium a posúdenie týchto posolstiev bolo vykonané Kongregáciou pre náuku viery (CDF) vo Vatikáne v rokoch 2002-2004, s pozitívnymi výsledkamiChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved