SK » Posolstvá»


Zdieľaj Môj Kríž tým, že Ma miluješ

29. jún 1988

Pane?

Ja som to. Láska, ktorú mám k celému ľudstvu, nikdy nebola skutočne chápaná. Trpím tým! Až do hĺbky duše. Najmilší duša, daruj Mi Pokoj, upokoj Ma tým, že Ma miluješ.

Ó Pane,
keby to bolo možné,
aby som uľahčila Tvojmu utrpeniu tým,
že sa na ňom budem podieľať,
dovoľ mi tak urobiť.
Použi ma, každého atómu zo mňa.
Uč ma milovať Ťa bez konca.

Milujem ťa, Moja Vassula Môjho Svätého Srdca. Zdieľame všetko spolu. Poznaj, že sa delíš o Môj Kríž, máš účasť na Mojom Utrpení. Ó Vassula! Krv z Môjho Tela tečie prúdom. Som znovu križovaný vlastnými ľuďmi, odpadlíctvom vo vnútri Mojej Cirkvi, kardinálmi, biskupmi, kňazmi. Moji najbližší priatelia Ma zrádzajú. Od toľkých som bol opustený. Od toľkých som bol bičovaný. Som prebodávaný Svojimi najbližšími priateľmi. Trpím a prežívam druhé Umučenie.

Môj Pane!

Miluj Ma, miluj Ma. Nech môžem povedať to isté, čo ti povedal tvoj strážny anjel. Jeho slová boli: "Miloval niekedy nejaký človek svojho anjela tak ako ty?" Malá, umožni Mi povedať ti jedného dňa: "Miloval Ma niektorý človek vášho storočia tak ako ty?"



Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved