SK » Posolstvá»


Buď Mojím dieťaťom Svetla
Prídem k vám ako zlodej

25. júl 1988

(Späť vo Švajčiarsku)

Ježišu?

Ja som to. Uč Moje deti modliť sa modlitby, ktoré som ti dal.

Tie tri modlitby, Pane?

Presne tak. Milovaná, zasväť sa Mi úplne. Sleduj Moje záujmy a oslavuj Ma.

Len s Tvojou pomocou, Pane, to budem môcť.

Spoľahni sa na Mňa. Povediem ťa až do konca a všetko sa splní v pravý čas Moje Diela sú ako Vínny Ker. Kvitnú a prinášajú ovocie v pravý čas, práve tak ako vínny ker má plody v príslušnej ročnej dobe. Znášaj trampoty svojho okolia kvôli Mne a spoliehaj na Mňa, svojho Boha. Nikdy nestrácaj dôveru. Tvoje storočie je pustatina. Nedaj sa ovplyvniť touto vyprahnutosťou, Moje dieťa, musíš Mi dôverovať. Vari som ťa nevzkriesil z mŕtvych?

Som Svetlo a Život. Preto Mi dovoľ ťa tu a tam skúšať. Dovoľ Mi, aby som viedol tvoju slepú vieru, dovoľ Mi, aby som sa presvedčil o tvojej láske, dovoľ Mi, aby som rozpínal a zväčšoval lásku, ktorú máš ku Mne. Buď Mojím dieťaťom Svetla, ktoré žije v Mojom Svetle. Ja som Svetlo tohto sveta, ktoré ti umožní skrásnieť Zostaň Mi verná

Môj Deň sa blíži a prídem k vám ako zlodej, nečakane, bez predchádzajúceho varovania. Jeruzalem! Zradil si Ma, svojho Pána a uprostred tvojho srdca sa zakorenilo zlo. Áno, Jeruzalem, hlboko v tebe tkvie hrot Kopije. Si presiaknutý zradou a odpadom od viery.

Ako by si si mohol myslieť, že akceptujem tvoju zlobu? Prídem k tebe nečakane, aby som ťa zvrhol Zvolili ste si moc Môjho nepriateľa miesto Mojej Milosti. Vaša skazenosť sa spolieha na Čierne zviera, namiesto aby sa rozhodla pre Mňa, Svetlo. Prídem a Svojou Vlastnou Rukou poprevraciam vaše stolice, zničím všetkých, ktorí páchajú zlo a zahradzujú Cestu k Pravde.

Jeruzalem! Tvoje Navštívenia ešte len začali. Budem ťa čistiť a cibriť Svojím Ohňom. Vyrvem a spálim tvoje zlé korene a všetky tie náuky, ktoré ničia Moje Telo. Už nechceš svojho pastiera.1 Opitý Ješitnosťou, spitý neposlušnosťou, spitý nesvornosťou, ako si môžeš myslieť, že by si pritom mohol byť životaschopný? Tvoja Neposlušnosť spôsobila, že Moji baránkovia hladujú. Sledoval si viac svoje záujmy než Moje.

Jeruzalem! Robíš Mi také starosti. Ako som po tom vždy túžil, priviesť vás všetkých k Jednote a zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka chráni kuriatka svojimi krídlami, ale ty si nechcel ... Moje Oči a Oči Mojej Matky nikdy neprestali prelievať Krvavé Slzy nad Toľkou nespravodlivosťou v Mojom Vlastnom Dome Miloval som vás večnou láskou, a predsa som teraz zrádzaný a zraňovaný Svojimi Vlastnými priateľmi ... Moje Milosrdenstvo je Veľké a som ochotný vám úplne odpustiť. Nebudem dbať na Svoje Rany. Som ochotný zabudnúť na vaše viny

Vassula, bičovali Ma bez prestania, ale aj cez tieto veľké utrpenia som ochotný im odpustiť a zabudnúť ... poď, dieťa, zostaň v Mojom Svätom Srdci. Láska žízni po láske.

(Ježišove pery boli vyprahnuté ako pergamen.)

Poď, teraz si odpočiň. Som s tebou. Modli sa za duše, ktoré Ma odmietajú. Zmierňuj Moje bolesti svojou láskou. Poteš svojho Boha, svojho vlastného Abba Poď, my, nás!

Áno, Otče.

(Cítila som sa opäť veľmi dotknutá a plná ľútosti nad tým, ako je náš Otec odmietaný.)

Vassula, maj súcit so svojimi bratmi, maj súcit s ich pádom. Maj súcit s ich slepotou a modli sa za nich.


1 pápeža Jána Pavla II.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved