SK » Posolstvá»


Pôrodné bolesti už začali

25. august 1988

Pane?

Ja som to.

Vassula, modli sa za Návrat Lásky. Modli sa za obnovu Mojej Cirkvi. Modli sa za jej Znovuzrodenie Jej vlažnosť sa potom premení v plameň lásky, jej ľahostajnosť sa zmení v horlivosť a túžobné želanie spoznať Ma a nasledovať Ma. Z jej nevernosti sa stane vernosť. Čo bolo skôr pustatinou, premení sa v zelené pastviny a čistý prameň k potešeniu Mojich baránkov, aby som utíšil ich smäd a poskytol im ochranu. Moji baránkovia opäť v Mojej Cirkvi nájdu vrúcnosť, srdečnosť, ktorú som jej kedysi dal. Nájdu Pokoj a Lásku. Navrátia sa

Modli sa preto o túto obnovu Mojej Cirkvi, modli sa, aby Evanjelia boli chápané úplne a cele, a tie časti, ktoré boli vypustené, aby boli znovu hlásané. Modli sa, Moje dieťa, aby Moja Cirkev bola zjednotená a prijala opäť svoje Staré-Krásne-Rúcha. Modli sa, nech prestanú všetky tie falošné výklady Môjho Slova, ktoré sa vám teraz ponúkajú. Tieto falošné výklady sú pre vás ako otrávené jedlo. Moja Strava je Čistá a Plnohodnotná. Modli sa za Mojich kňazov, aby úplne pochopili Moje Cesty a poznali, že Ja vpravde som Cesta. Stále ešte Ma správne nepochopili. Modli sa o ich osvietenie.

Ó, Moje dieťa, modli sa o Moje Oslávenie, nech nakoniec opäť zažiari Moje Sväté Meno a nech Ho ctia všetky Národy

Ó, Ježišu, to všetko mi pripadá tak vzdialené a Tvoj príchod ešte viac!

Dcéra, prijmi Môj Pokoj, ochotne a horlivo sa snaž Ma prijať. Hovorím ti slávnostne: čas beží, mizne ako tieň, áno, už prežívate prvé známky Môjho Návratu. Pôrodné bolesti už začínajú, ale Moje stvorenie je ako Šialené, smeje sa tomu, nechce nič vedieť o tom, že sú to Moje prvé náznaky. Zdráhajú sa uveriť, že pôrodné bolesti už nastali!

Preto sa Mi venuj, Moje dieťa, a živ sa odo Mňa. Postarám sa, aby ti nič nechýbalo. Nepozeraj sa napravo ani naľavo, kráčaj priamo ku Mne. Som Pán a zostanem tvojím Učiteľom, tvojím Duchovným Vodcom. Učíš sa od Múdrosti samej, učíš sa odo Mňa, a Ja som ten, kto má Kľúč k Múdrosti. Nepustím k Nej nikoho, kto si sám robí nároky na Múdrosť. Dávam Múdrosť deťom. Len prostým deťom dovolím, aby do Nej vnikli a stretli sa s Ňou

Ďakujem Ti, môj Ježišu.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved