SK » Posolstvá»


Láska bude vládnuť vo všetkých srdciach

10. november 1988

Chvála Bohu.1

Chvála Bohu.2

(To bolo povedané po modlitbe k Nim.)

Môj Bože?

Ja som to. Napäto som čakal na túto chvíľu.

(Ježiš a ja sme veľmi túžili stretnúť sa týmto spôsobom.)

Počuj Ma, Moja Vassula, poď a dotkni sa Môjho Svätého Srdca, Pociťuj Jeho Rany. Moje Sväté Srdce je plné bolesti a znetvorené ranami. Duše Ma nepočujú ... po stovkách padajú do Satanových sietí ...

(Neskôr:)

Nikdy ťa neopustím, maličká Počúvaj a píš:

Po Veľkom Súžení, ktoré stretne Moju Cirkev, uvidíte na oblohe veľké znamenie, a všetci, ktorí Ma milujú, sa budú radovať a budú Ma velebiť. Ale tí, ktorí špinili Moje Sväté Meno, sa stiahnu do ešte hlbšej temnoty a prepadnú mdlobám.

Moje znamenie bude požehnaním pre všetkých, ktorí zachovávali Moje Prikázania, alebo sa držali Môjho Slova, ctili Ma, oslavovali Ma. Boli a sú zlatými piliermi Mojej Cirkvi, trvalý základ a pevná štruktúra Jej Tela. Sú prečisťujúcim kadidlovým dymom. Tieto duše Ja, Pán, pozdvihnem a na veky ich vezmem do Svojho Nového Jeruzalema Ich Nový Domov im bude daný zhora, lebo zhora vám bude opäť dané Moje Nové Meno, a oni a Ja budeme jedno. Ty, Môj ľud, s Mojím Novým Menom, nebudeš nikdy nazývaný bezbožným, lebo vám opäť vrátim Svoje Meno.

Až príde Môj Deň, odstránim všetko zlo a dám ho pod zámok Ja, Pán Lásky, dám na tejto Novej Zemi vyklíčiť sejbe Lásky. Otvorím ju a aj zo skál vytrysknú pramene. Moja Záhrada skutočne rozkvitne Dovolím zostúpiť Svojim svätým anjelom, aby vás živili. Dovolím Svojim Svätým, aby boli vašimi učiteľmi, ktorí vás poučujú Mojím Svätým Slovom a ako svojich priateľov vás vedú. Láska bude vládnuť vo všetkých srdciach a všetkých na Mojej Novej Zemi bude zdobiť Cnosť ako koruna. Dal som Svoj prísľub Novej Zeme už pred dávnymi časmi, a dodržím Svoj Sľub. Čoskoro sa to splní.

Ale predtým zostúpim, aby som vás očistil. Budem vás cibriť, ako sa zlato cibrí v ohni, všetky nečistoty budú v tomto Ohni spálené Budem to všetko musieť urobiť, aby som odstránil nečistotu, ktorá spočíva na tejto zemi ako kliatba.

Hovorím vám slávnostne, že všetko, čo sa udialo a čo sa ešte stane, vám už bolo zvestované. Každé slovo je zapísané v Mojom Zvitku, tento Zvitok bude čoskoro otvorený, prečítaný a zvinutý. Ja, Pán, som Svoj Zvitok očistil Svojou vlastnou Krvou, požívajte Ho teda. Čítajte Ma ...

Modli sa, tvorstvo, aby na teba zostúpila Múdrosť, sýtila ťa a uschopnila ťa odhaliť pravdy a tajomstvá, ktoré sú stále ešte skryté v Mojich Knihách Múdrosti. Modlite sa, aby ste mali silu rozlišovať, často ľutujte a vždy vám odpustím

Dcéra, prijmi Môj Pokoj. Milujem ťa, pretože Mi dávaš k dispozícii svoju malú ruku. Dnes zakončíme posolstvo slovami: "Kto má uši na počúvanie, nech počúva." Poď, požehnám ťa. My, nás?

Po všetky veky. Zvelebený buď Pán. Amen.


1 sv. Michael
2 sv. MáriaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved