SK » Posolstvá»


Dovoľ Mi, aby som v tvojej ničotnosti bol Všetkým

26. február 1989

Pane?

Ja som to. Prijmi Môj Pokoj. Už ťa učím viac ako tri roky, všakže?

Áno, Pane.

Maj stále dôveru, nikdy ťa neopustím. Moje putá sú Večné Putá, si so Mnou spojená, pripojená ku Mne. Ja a ty, ty a Ja, na veky v zjednotení Lásky. Ó, áno!1 Túžiš po Mne, si v Mojej Milosti. Dychti po Bohu, po svojom Otcovi. Daj Mi pocítiť, že nepatríš svetu. Nech sa Mi páčiš, kvetina, obráť sa ku Mne tým, že hľadáš Moje Svetlo. Žízni po Mne. Práve tak ako kvetina potrebuje záhradníka, aby zostala krásna, tak potrebuješ Mňa, Moje Svetlo, Moje Pramene. Rasti, Moja milovaná, rasť vo svojej viere

Poď, pošepkám ti do ucha, ktorú časť Písma budeš čítať pri ďalšom modlitebnom zhromaždení. Opri sa o Mňa, Ja ťa podopriem. Pripomeň si, že si nič, dovoľ Mi, aby som v tvojej ničotnosti bol Všetkým. Vždycky sa presvedčím, koľko je v tvojej lampe oleja, nikdy ju nenechám prázdnu. Vždy uchovám tvoj oheň horiaci, nikdy ťa nenechám v temnote. Povediem ťa v Pokoji, preto chcem, aby si Ma nikdy nestrácala z očí

Pane?

Ja Som.

Môžem sa ťa na niečo opýtať?

Slobodne sa pýtaj

Pane, prebudil si ma z mŕtvych, že áno?

Prebudil som ťa

Pane a Spasiteľu,
Nasýtiš ma v hojnosti.
Bdieš nado mnou dňom i nocou,
aby sa mi nič zlé nestalo.
Zdvíhaš ma k Sebe, keď som v nebezpečenstve,
že ma ušliapu tí, ktorí ma prenasledujú.
Si môj Záhradník, Vodca, Učiteľ,
Manžel, môj Svätý Sprievodca.
Si Boh a veľmi Nežný.

Preto mi dovoľ opýtať sa ťa, Pane, na toto:
Vylial si na mňa Svojho Ducha.
Nevyleješ Svojho Ducha aj na mojich bratov a sestry?
Hľadal si ma medzi mŕtvymi a vzkriesil si ma.
Nevzkriesiš ostatných mŕtvych?

Moja Vassula, vzkriesim mŕtvych. Už teraz sa starám o tieto mŕtvoly, čoskoro zôkol-vôkol seba niečo uvidia, niečo nevídané. A budú svedkami niečoho neslýchaného, nikdy predtým neslýchaného. A tí, ktorým nikdy nikto nepovedal o Mojej Kráse, uvidia Ma, Svetlo, a tí, ktorí nikdy predtým nepočuli o Mojej Láske, Ju pochopia a obrátia sa. Budú novými nádobami Môjho Slova, aby ku Mne prinavrátili vašu mládež. Áno, budú to cudzinci, kto znova vybudujú Moju Cirkev. Znovu postavia staré zrúcaniny, pozdvihnú to, čo tu teraz leží zničené, zriadia znovu všetko, čo je teraz v sutinách. Nespozorovala si to?

Je ich ale len troška, v porovnaní so zničenými troskami Tvojej Cirkvi, Pane.

Postarám sa, že ich bude veľa. Len počkaj a pozeraj sa. Láska sa vráti ako Láska. Som vždy s vami. Poď a odpočiň si vo Mne. My, nás?

Navždy!


1 Pocítila som náhle niečo ako veľkú túžbu po svojom Nebeskom Otcovi, túžbu byť Mu nablízku. Cítila som sa ako osamelá vdova alebo sirota. Táto túžba po Bohu je veľmi bolestná.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved