SK » Posolstvá»


Čítajte Jonáša

8. marec 1989

Pane?

Ja som to. Viedol som ťa, aby si čítala Jonáša, pretože chcem, aby Moje deti pochopili, že vždy môžem oddialiť trest, ktorý mám pripravený pre vašu zlú generáciu. Nechcem, aby Kalich Mojej Spravodlivosti pretiekol, tak ako je tomu teraz, a preto vám hovorím: ľutujte, postite sa a buďte svätí!

Pane?

Ja som to.

Pane, niektorí sa postia, ľutujú a snažia sa. Stačí to? Nie sme na správnej ceste?

(Mala som dojem, že sme sa za posledných pár rokov trocha polepšili a sme na správnej ceste.)

Moja Vassula, mnoho ich ide cestou skazy pre zlo, ktoré sa v nich nahromadilo. Ich vnútro je čierne ako noc. Ako môžeš hovoriť, že táto generácia je na správnej ceste?

Čo môžeme robiť, aby si každý uvedomil, že sme na pokraji skazy? Niektorí o tom nemajú ani potuchy!

Ak bude ďalej drvený Môj Duch a Moji Vlastní budú tutlať Moje Varovania, potláčajúc Môjho Ducha, či budú pohŕdať Mojimi prorokmi a skoro s radosťou oznamovať, že zjavenia Našej Prítomnosti sú nepravdivé, nebudem to už znášať, Moja Spravodlivosť prevládne ... dnes ešte k vám prichádzam ako Najmilostivejší Priateľ, ale zajtra k vám zostúpim ako prísny Sudca. Potláčajú Môjho Ducha, posmievajú sa Mojim Požehnaniam, sú to Kainovia dneška.

Všetkých vás milujem na zbláznenie. Buďte si toho stále vedomí, zmiernim Svoju Spravodlivosť, len keď bude vykonané obrovské pokánie

Láska vás miluje. Je tu Svätý Michael:

Dieťa Božie, nič nie je nemožné u Boha.

Je treba obrovského pokánia. Keď sa obráti tvoja generácia, Svätý Svätých zmierni Svoj Trest. Nech počuje, kto má uši, pretože Jeho Milosrdenstvo siaha z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa Ho boja. Buďte bdelí. Nikdy neprestávajte s nápravou. Tí, ktorí sa vám dnes smejú, budú potom škrípať zubami. Ja, Svätý Michael, sa bez prestania modlím za túto zlú generáciu.

Modli sa, dieťa, a buď poslušná Pána, zvelebuj Pána, že medzi vás vylial Svojho Svätého Ducha.

Svätý Michael, ďakujem Ti.

Pokoj tebe

Vassula.

Áno, Pane?

Pripíš toto: ako sa môžu Moji Vlastní s kľudom modliť apoštolské Vyznanie viery a hovoriť: "verím v Ducha Svätého", keď väčšina z nich odmieta Diela Môjho Ducha, popiera Ich a deptá? Hovorím ti, skutočne v nich nenachádzam žiadnu svätosť. Keď v tejto temnote zdiaľky poškvrňujú tento malý plameň, zaobchádzajú s ním ako víchrica, aby zhasol a oni mohli v tme pokračovať vo svojom zlom diele a nevyšlo to na svetlo. Nie, Vassula, zdá sa, že oni nechcú žiť vo Svetle.

Klaniam sa Ti, Pane, moje Svetlo, Svetlo sveta!1

Poď, tešíš Ma. Jedného dňa, Moje dieťa, nebudeš vidieť nič iné ako Svetlo, skutočné Svetlo! Nikdy nestrácaj odvahu, som s tebou až do konca

Ďakujem Ti, Pane Ježišu. Buď požehnaný. Zvelebený buď Pán.


1 Napísala som "Svetlo tohto sveta", potom som zaváhala a vymazala "tohto", pretože mi napadlo, že v tomto našom svete vládne temnota. Ježiš sa tomu usmial.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved