SK » Posolstvá»


Ja, Pán, potrebujem lásku, vzývanie a jednotu

16. máj 1989

Ježišu?

Ja som to.

Nikdy na Mňa nezabúdaj. Maj po Mne túžbu viac ako inokedy. Rastieš svojimi skúškami. Nech sa1 učia milovať Ma, svojho Boha. Nech sa všetci učia byť aj pokornými a vzývať Ma, svojho Svätého. Čo pre Mňa znamenajú modlitby odriekané len perami? Ja potrebujem lásku a vzývanie Modli sa, milovaná Mojej Duše, za Mojich kňazov, biskupov a kardinálov, aby rozlišovali Moju Vôľu.

Ja, Pán, potrebujem LÁSKU, VZÝVANIE a JEDNOTU, všetci spoločne okolo jediného Svätostánku Keby sledovali Moje záujmy, pochopili by, ako Moje Sväté Srdce túži po tejto jednote pod vedením Môjho Petra, Petra, ktorému som osobne dal kľúče od nebeského kráľovstva. Modlite sa preto horlivo každý z vás, aby všetci pochopili, že Ja, Pán, ich volám k jednote. Volám všetkých, aby sa v Mojom Mene vrátili k jednote, k Petrovi Mojich baránkov.

Neskôr povolám aj všetky ostatné národy, aby prijali Moje Meno Pomazaný. Budem hovoriť v ich srdci


1 všetciChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved