SK » Posolstvá»


Nech sú Moje Bedrá vašim Útočiskom, Moje Sväté Srdce vašim Domovom

8. júl 1989

Pane, mojej duši sa nedostáva Múdrosti, vytrvalosti, nadšenia, trpezlivosti. Potrebujem Tvoju Silu, aby som mohla pokračovať, ale viem, že stačí povedať: "Strácam Ťa, skĺzavam preč od Teba" a Tvoja Láska mi hneď príde na pomoc, Tvoja Ruka ma pozdvihne.

Pane?

Ja som to. Nikdy nepochybuj, som Pán a tvoje Útočisko. Keď Ma potrebuješ v nebezpečenstve, rozpamätaj sa a volaj Moje Meno a Ja ti pribehnem na pomoc. Prichýľ sa ku Mne, milovaná, som tvoj Boh, ktorý ťa chráni Odpovedám všetkým, kto Ma vzývajú. Dôveruj vo Mňa a nikdy ťa neopustím.

Opri sa o Mňa. Nech sú Moje Bedrá tvojím Útočiskom, Moje Sväté Srdce tvojím Domovom. Nikdy nebudeš opustená. Vari som ťa vo Svojom Nekonečnom Milosrdenstve nepozdvihol k Sebe? Vari sa na teba nezniesla záplava požehnaní? Vzpriam sa teda a neboj sa. Viem, že si bojazlivá, ale dám ti Svoju Silu, aby si mohla čeliť Mojim utláčateľom, budú padať jeden za druhým Nikto sa ťa nedotkne, som tvoje Útočisko. Nemusíš sa báť, keď prechádzaš týmto vyhnanstvom, spomeň si, ako som ťa vykúpil od zla. Som Zdroj tvojej nádeje Budem sa s tebou o všetko deliť až do konca, tak poď a odľahči svojmu srdcu u Mňa, Ja a ty, spoločne.

Uvedom si, ako vediem tvoju dušu, bez akejkoľvek tvojej zásluhy, dcéra. Všetko, čo dávam, je zdarma, píš so Mnou a buď jedno so Mnou. Dávam ti Svoj Pokoj. Už nehreš.

Alfa a Omega?

Ja Som.

Buď Bohu chvála. Zvelebený buď náš Pán.

Kvetina, pamätaj si, keď Ma vidíš, usmej sa na Mňa, som Láska a som po tvojom boku. Dovoľ Mi byť tvojím Vychovávateľov. Bolo už povedané, že sám budem vyučovať Svojich synov a dcéry a že Láska bude vašim Vychovávateľom, vašim Učiteľom a že všetky rozpravy prídu od Múdrosti samotnej. Som to Ja, kto vás povedie až do konca

Poďte, vy, kto ešte stále blúdite v tejto pustatine a hovoríte: "Hľadal som svojho Spasiteľa, ale nenašiel som Ho." Nachádzajte Ma, Moji milovaní, v čistote srdca, keď Ma budete nesebecky milovať. Nájdite Ma vo svätosti, v oddanosti, ktorú od vás žiadam. V zachovávaní Mojich Prikázaní. Keď budete zlo odplácať láskou. Nájdite Ma v prostote srdca. Už nehrešte, prestaňte páchať zlo, učte sa konať dobro. Hľadajte spravodlivosť, pomáhajte utláčaným. Nech zajasá táto vyprahnutá pustina. Nech sa vaša vlažnosť premení v planúcu horlivosť. Opustite svoju apatiu a nahraďte ju nadšením. Robte všetky tieto veci, aby ste mohli povedať: "Hľadal som svojho Spasiteľa a našiel som Ho. Bol blízko mňa po celú tú dobu, ale ja som Ho vo svojej zatemnenosti nevidel. Ó buď Bohu chvála! Požehnaný náš Pán! Ako som mohol byť tak slepý?" Potom vám pripomeniem, aby ste zachovávali a strážili Moje Princípy, aby ste mohli žiť

Ďakujem Ti, môj Pane, že teraz premeníš túto pustatinu v tryskajúce pramene.

Pamätaj na Moje Učenia. Poď, pripomínaj si Moju Prítomnosť po všetky časy. Láska ťa miluje1 Delíme sa?

Ó áno, Pane!

Buď so Mnou jedno


1 zrazu som si spomenula na svoje domáce práceChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved