SK » Posolstvá»


Deň pred Nanebovzatím

14. august 1989

(Deň pred Slávnosťou Nanebovzatia)

Som Pán, Moje dieťa. Sotva som prešiel týmto vyhnanstvom, našiel som teba, teba, ktorú miluje Moje Srdce. Pevne som ťa držal a viedol ťa späť na priamu cestu. Alebo by som ťa mal opustiť? Nie skôr, kým ťa neprivediem do Domu Svojej Matky, ktorá Ma počala Obetuj svoj zajtrajší deň a buď pre Mňa vonný dym a osviež svoje okolie.

Môj Duch na tebe spočíva Odvahu! Nikdy ťa neopustím, Moje požehnanie je s tebou, Moje dieťaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved