SK » Posolstvá»


Živím ťa Svojou spiritualitou

23. august 1989

Vassula, buď ticho, prijmi Ma v pokoji. Pracujem s tebou v mlčaní. Hlásaj Moje Slovo napravo naľavo a nikdy neváhaj. Dal som ti zo Svojej Nekonečnej Lásky dar celému ľudstvu. Zvelebuj Ma, miluj Ma, dbaj, nech je Moje Meno Sväté, Moja milosť je s tebou.

Počuj Ma, akonáhle skončí Vinobranie, prídeš ku Mne. Chcem ťa úplne premeniť do Svojho Tela. Ja, Najvyšší, ťa nikdy neopustím, viem, že si nič. Tak vidíš, akú ťa chcem? Zostaň ničím, a budeš bývať vo Mne. Buď spokojná a poslušná Mňa, svojho Boha, ktorý som obklopený tisíckami myriád anjelov všetkých hodností. Vnímaj Moju Svätosť, vnímaj Moju Božskosť. Upri svoje oči na Mňa, na Moje Sväté Srdce. Buď Mojou kvetinou. Poď, skloň oči, keď ti žehnám. Urobíš to teraz? Prijmi túto Cestu, ktorú som pre teba zvolil. Buď prostého srdca, pretože to Ma teší.

Žiadaj Ma o Múdrosť a Ja ju v tebe znásobím, žiadaj Bystrosť a Ja ju na teba vylejem, pros o tieto veci, keď Ma vzývaš. Poď, zhodnoť to všetko, čo si sa odo Mňa naučila. Som tvoj Učiteľ, tvoj Vychovávateľ, učia ťa Pery Múdrosti, chápeš? Živím ťa, Moja Vassula, a vieš čím? Spiritualitou. Svojimi Plodmi. Svojím Ovocím zo Stromu Života. Chápeš?

Môj Jahve je ku mne dobrý,
Jeho Láska trvá večne,
Jeho Vernosť od vekov do vekov.
Vytiahol ma z jamy a uzdravil ma.
Postavil moje nohy na skalu
a upevnil moje kroky.
Koľko zázrakov si nám dal,
môj Pane!Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved