SK » Posolstvá»


Povýšenie Kríža

14. september 1989

(Povýšenie Kríža)

Vassula, modli sa viac, nikdy nepochybuj o Mojej Láske. Vždy zachovávaj Môj Zákon.

Urob miesto pre Moju Matku, vezmi Ju do náručia. Budem na teba čakať v Dome Svojej Matky, v Komnate Tej, ktorá Ma počala

Pracuj pre Mňa neúnavne a s veľkou horlivosťou ducha. Pracuj s láskou pre Lásku. Cti Ma, svojho Boha a dovoľ Mi vychovávať ťa, aj keď to znamená pomocou utrpenia. Ponúkam ti Svoje Umučenie. Tvoje pery teraz majú hovoriť len slová svätosti a spravodlivosti, a zdob Ma, milovaná, slovami, ktoré vychádzajú z tvojho srdca. Ozdob Môj Kríž vencami lásky, ozdob Môj Kríž každou kvapkou lásky, ktorá je v tebe Vytrvaj a teš Ma teraz, dal som ti toľko! Nech som u teba vždy na prvom mieste Daj Mi pocítiť svoju horlivosť a nadšenie, to Ma teší.

Som tvoj Učiteľ a odo Mňa sa budeš učiť Vassula, modli sa a žiadaj o Moju Silu, nedovoľ Satanovi, aby využil tvoje slabosti a pokúšal ťa Neprestávaj s písaním, pamätaj si Moje príkazy a plň ich. Poď, osvietim ťa v tých veciach, ktoré trápia tvoju dušu, nie som azda tvoj Duchovný Vodca? Tak Mi ver Uvedom si, Moje dieťa, keď som ťa zvolil úbohú a slabú, Moje Sväté Meno bude tým viac oslávené

Žehnám ťa. Poď, miluj Ma

(Dnes to bolo, ako by sa rozpútalo peklo. Stále na mňa útočil démon. Prechádzam ďalšou skúškou, moja duša je trýznená.)

(Neskôr, večer:)

Ježišu?

Ja Som to. Môj anjel, neboj sa, len čakaj a pozeraj sa, ako pracujem. Ja, Ježiš, ťa milujem.

Klaniam sa Ti, Svätý Svätých.

(Ešte o niečo neskôr: vrátila som sa k Ježišovi pre ďalšie uistenie a upokojenie. Cítim, že som napádaná a je mi biedne, mám hrozný strach, že sa mýlim!)

Môj Pane,
chráň ma od zlého a jeho útokov,
vzdal odo mňa úklady Satana,
nech neklesám na duchu.
Príď!

Daj, nech sa zas veselím z Tvojej Spásy,
podopri ma duchom oddanosti.
Budem učiť neverných Tvojim cestám
a hriešnici navrátia sa k Tebe.1

Kvetina, prijmi Môj Pokoj Modli sa, Moja Vassula, nech ťa démon nenájde spiacu. Modli sa bez prestania.2 Ako je Mi ťa ľúto ... milovať Ma znamená dať Mi všetko, chcem všetko, čo máš.

Ježišu, vezmi si čokoľvek.

... Si ochotná sa ešte viac obetovať pre Mňa?

Som ochotná, aj keď telo je slabé. Žiadala som Ťa, môj Pane, aby si ma ťahal, keď to bude potrebné. Prosím, urob to.

Ach, Vassula, chcem, aby si všetko robila dobrovoľne. Milujem ťa.

Pane, som ochotná.

Dovoľ Mi teda ... prestaň Mi odporovať, odovzdaj sa Mi a nemaj strach. Pokoj, Moje dieťa. Démon ťa nenávidí a neprestáva na teba útočiť, nepúšťaj sa Ma, drž sa  pevne


2 Myslela som, že Ježiš chce, aby som bola celú noc hore a modlila sa. Keď hovoril "Ako je Mi ťa ľúto ...", Jeho Hlas bol mimoriadne nežný.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved