SK » Posolstvá»


Moji vlastní Ma poznajú
Každá úcta, preukázaná Mojej Matke, blaží Moje Srdce
Počúvať Mňa, vášho Boha, je dôležitejšie ako počúvať ľudí

4. december 1989

Pane, neopúšťaj ma, nech nepadnem do rúk svojich prenasledovateľov. Povstali proti mne falošní svedkovia. Od toho dňa, čo sa snažím zoznámiť s Tvojimi cestami dnešných mladých ľudí a učiť ich Tvojim cestám, Zlý proti mne zúri dvojnásobne. Áno, Pane, od toho dňa, kedy som oznámila Tvoje Posolstvo a ukázala sladkosť Tvojej Svätej Tváre, Zlý manipuluje s mojimi žalobcami, oklamal ich a oslepil, a oni ma prenasledujú a štvú.

Moja Vassula, buď silná. Moje Sväté Srdce je tvojou Pevnosťou, poď, Moje dieťa, a schovaj sa do Jeho hlbín. Láska ťa miluje. Vidíš, Moje dieťa, títo muži nehovoria Mojou rečou. Moja reč Lásky ich v skutočnosti nikdy neprenikla. Teraz už dobre vieš, že každý, koho k Sebe pozdvihnem, kto hovorí Mojou rečou a snaží sa žiť nábožne v Mojej blízkosti, si môže byť istý, že ho napadnú. Moja reč je rečou Lásky, ale oni neporozumeli. Keď ťa nazývajú heretičkou1 nazývajú heretikom Mňa a celé Moje Kráľovstvo, pretože Moje Kráľovstvo spočíva na Láske. Títo kňazi potrebujú veľa modlitieb a obetí.

Každá duša, ktorá zatracuje Moje Posolstvo, bude musieť predo Mňa predstúpiť v Deň Súdu a zložiť Mi svoje účty a ver Mi, budem ich prísne súdiť. Napriek tomu si pamätaj, že som neustále vedľa teba. Stále na to mysli, Vassula. Poď, pomodlíme sa:

Otče!
Ty, ktorý si pozdvihol moju dušu
z tohto temného vyhnanstva
a vzal ma pod Svoje Krídla,
zmiluj sa nado mnou.
Zdvihni ma, keď sa bojím,
daruj mi Svoj Pokoj a Svoju Lásku.
Upevni moju vieru,
nech môžem opäť oslavovať
Tvoje Sväté Meno.
Amen

Láska je blízko teba a Ja poznám Svojich vlastných a Moji vlastní poznajú Mňa, ale vezmem zrak tým, ktorí vidia, a dám zrak tým, ktorí sú slepí.

Poď, buď pre Mňa vôňou kadidla a teš Ma tým, že Mi nič neodoprieš Múdrosť ťa poučí, Poď.

My, nás, Pane?

Áno, my, nás, Moja milovaná.

(Cítila som, že ma Ježiš volá, musela som sa k Nemu ponáhľať.)

Dcéra, si zorničkou môjho Oka, nech ťa nikto neoklame opačným zmýšľaním. Tvoja slabosť Ma neustále priťahuje. Tvoja neschopnosť Mi pripomína Mojich prvých učeníkov, keď boli stále závislí na Mojom Vedení. Dcéra, uctievaj Ma a ľni ku Mne, pretože som Život

Moja Vassula, počúvať Ma, tvojho Boha, je dôležitejšie ako počúvať ľudí. Rozjímaj o týchto slovách

Pane, dnes sa ťažko môžem sústrediť.

Zdvihni svoju dušu ku Mne tým, že zredukuješ vonkajšie myšlienky. Sústreď sa a vnímaj Moju Prítomnosť, nech tvoja duša vystúpi z meditácie do kontemplácie. Dosiahni Ma, svojho Boha, v mlčaní. Príď ku Mne v kontemplatívnej adorácii, chápeš? Modli sa teraz Ruženec.

(Ježiš myslí počas diktovania ...)

Načúvam spolu so Svojou Matkou.

(Pomodlila som sa začiatok Ruženca až po prvé tajomstvo. Dnes sú to slávne tajomstvá.)

Vstal som z mŕtvych Budeme sa modliť? Pomôžem ti rozjímať, poď

(Po dokončení prvého tajomstva.)

Dávaj pozor, nech nestratíš sústredenosť Pristúp k ďalšiemu tajomstvu, keď som vystúpil k Otcovi. Milovaná, modli sa Amen ...

Vstúp teraz do Môjho tretieho tajomstva, keď Môj Svätý Duch zostúpil ako Ohnivé jazyky. Modli sa, nech prídu Turíce, už tvoja generácia cíti bolesti Ich zrodenia. Noc už je skoro preč, už čoskoro sa rozvidnie, a keď sa tak stane, diabol, ktorému bolo ľahké číhať v noci, na úsvite utečie. Áno, skutočne, Môj Duch Milosti sa vyleje na všetko ľudstvo a tvoja generácia sa bude sýtiť priamo odo Mňa. Budem vás učiť a povediem vás a dokonca Moji svätí a Moji anjeli zhora vás budú stretávať na každom rohu. Bude na vás pršať Môj Chlieb. Radujte sa a jasajte! Ja, Pán, som Svetlo sveta. Kto má uši, nech počuje Majte odvahu, už čoskoro bude svitať.

Poď, rozjímaj Teraz príde štvrté tajomstvo, Nanebovzatie Mojej Milovanej Matky Buď požehnaná a rozjímaj...

Požehnaná, teraz vstúp do piateho tajomstva, kde Ja, Pán, korunujem Svoju Matku a nazývam Ju Kráľovnou Nebies. Dcéra, prajem si, aby si kontemplovala toto slávne tajomstvo Poď, každá oddanosť prejavená Mojej Matke poteší Moje Srdce.

Poď, píš. Som ti nablízku. Raduj sa, duša, vezmi ceruzku a všetko to opíš.


1 Jeden kňaz ma nazval heretičkou, pretože Ježiš je ku mne tak nežný a hovorí mi 'snúbenica'. Zabudol, že všetky rehoľníčky sa 'vydávajú' za Krista a že On je ženích, tak prečo by som nemohla byť zasnúbená Kristovi!Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved