SK » Posolstvá»


Si Môj oltár
Zachránim synov Ruska

24. apríl 1990

Spolieham na Tvoju Lásku.
Nech na nás Tvoja Láska spočinie,
nech v nás žije ako nikdy predtým.

Milovaná, to všetko som ti dal, aby som ťa k Sebe pritiahol bližšie a prispôsobil ťa k bytiu so Mnou. Dal som ti túto milosť, pretože je Mi to príjemné. Chcel som ťa potešiť. Toto, Moje dieťa, je k tvojej spáse a zostanem takto vedľa teba až do konca. Si Môj oltár a chcem mať Svoj oltár čistý. Chcem ťa naplniť Svojím žeravým plameňom: Svojím Ohňom, Svojím Svätým Duchom

Ešte včera, dcéra, som ťa našiel polapenú v pasci zla, a dnes, vidíš? Si voľná Ja, tvoj Spasiteľ, som ťa vyslobodil, a nielen to, tiež som ti dal Život. Bola si uväznená, a oslobodil som ťa. Bola si nahá, a Ja som ťa vznešene obliekol. Bola si neúrodná, a Ja som ti dal prospievať a rozkvitnúť. Tvoje koleno sa nikdy nesklonilo k pocte Mne, tvojmu Pánovi, ale Ja som sa sklonil až k tebe, aby som ťa dosiahol a pomazal, žehnajúc ťa. Nikdy som nepočul tvoj hlas volajúci ku Mne, ani som ťa nevidel prichádzať vedome do Môjho Domu, a napriek tomu som šiel celú tú cestu až do tvojho domu, do tvojho pokoja, aby si počula Môj Hlas. Spieval som ti pieseň Lásky, aby si potom ty išla k národom a učila ich Moju Pieseň.

Rozptýlil som tvoje chyby ako mračno, tvoje hriechy ako hmlu, raduj sa preto, duša, v Mojej Prítomnosti! Budem skrze teba ďalej ukazovať ľudstvu Svoju veľkú Lásku a Zľutovanie, aby nakoniec uverili, že som to Ja. Som LÁSKA. Tak pozbieram Svoj ľud a obklopím ho Svojou Láskou - budem okolo nich ako Ohnivý múr a budem ich slávou uprostred nich. Poď, Moja Vassula ...

Ó, Bože, ako Ťa milujem!

Tieto slová sú ako žiarivé skvosty v diadéme ... áno, miluj Ma, svojho Boha. Zachovávaj Moje prvé prikázanie, pritom však nezanedbávaj ostatné.

Odpočiň si teraz, ale nezabúdaj na Moju Prítomnosť, my, nás?

Áno, môj Pane, my, nás, navždy a večne.

Žehnám ťa, dobroreč Mi.

Dobrorečím Ti, môj Pane, a ďakujem Ti za všetko, čo mi dávaš.

(Toto je posolstvo o Rusku pre môjho pravoslávneho priateľa.)

(...) Dám Rusku Svoj Uzdravujúci Pokoj. Spečatím večnú zmluvu. Ako pastier zachraňuje svojich baránkov z vlčej tlamy, tak zachránim synov Ruska. Zdvihnem Rusko a urobím ho svätým a z jeho synov urobím svätých mužov, ktorí budú učiť bezúhonnosti, pretože v Rusku bude žiť Môj Duch a budem tu vládnuť svätosťou a spravodlivosťou(...)Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved