SK » Posolstvá»


Takto sa modlite k Otcovi
Svet odumrel láske

15. máj 1990

(Posolstvo našej Svätej Matky pre Lens nad Sionom.)

Pokoj vám, deti.

Ja, vaša Svätá Matka, vás pripravujem na stretnutie s Pánom, vychovávam vás k duchovnému rastu, zahŕňam vás milosťami, aby som vám pomohla a povzbudila vás. Uvedomte si, že žijete vo zvláštnej dobe, v dňoch, ktoré predchádzajú Príchodu Pána, otvárajú Jeho chodník. Tieto dni sú prípravou, než zostúpi váš Kráľ, modlite sa teda, aby všetci boli pripravení. Modlite sa, Moje milé deti, horlivo za tie duše, ktoré nechcú počuť a nechcú vidieť. Modlite sa k svojmu Otcovi, ktorý je v Nebesiach, takto:

Otče Najmilostivejší,
daj, nech tí, ktorí stále znovu počúvajú
ale nikdy nechápu,
tentoraz počujú Tvoj Hlas
a pochopia, že si to Ty,
Svätý Svätých.
Otvor oči tých, ktorí sa pozerajú
a znovu pozerajú, ale nikdy nevnímajú,
aby tentoraz videli svojimi očami
Tvoju Svätú Tvár a Tvoju Slávu.
Dotkni sa Svojím Prstom ich srdca,
aby sa ich srdcia otvorili
a porozumeli Tvojej Vernosti.
Modlím sa a prosím Ťa o všetky
tieto veci, Spravodlivý Otče,
aby všetky národy
boli obrátené a uzdravené
Ranami Tvojho Milovaného Syna,
Ježiša Krista.
Amen.

Proste Otca, aby odpustil zatvrdnutým dušiam, ktoré nechcú počuť ani vidieť. Otec je Najmilostivejší a vzhliadne na všetky Svoje deti. Áno, maličkí, ste milí Bohu, keď sa modlíte za spásu svojich bratov, čím usilovnejšie sa modlíte, tým mocnejšie sú vaše modlitby

Ďakujte Pánovi, ktorý vás povolal a ktorého milosť vám dala počuť Jeho volanie, modlite sa za tých, ktorí odmietajú počuť.

Čas sa kráti a mnohí sú doteraz v nevedomosti a v hlbokom spánku, dni bežia a Moje Srdce sa ponára do hlbokého smútku, keď sa zhora pozerám na dnešnú mládež. Chýba im láska ... ale oni sa s ňou ani nestretli, mnohým z nich sa ani nedostalo vrelosti od ich matky, pretože žiadnu nemali Svet sa stal chladným, ľadovo chladným, rodičia sa obrátili proti sebe. Dieťa sa obracia proti svojim rodičom, pretože sa mu nedostalo lásky, matka odmieta modlikanie dieťaťa o lásku, svet odumrel láske. Spočíva v hlbokej temnote, pretože nenávisť, chamtivosť a sebectvo ovládli celú zem skrz naskrz.

Som otrasená tým strašným pohľadom, skazenosťou temného sveta a odpadom, ktorý prenikol až do svätyne. Pohromy, hlad, nešťastie, vojny a súženia, to všetko na seba priťahujete. Všetko to vychádza zo zeme a vracia sa to k zemi, a nie je to Boh, kto by vám dával všetky tieto pohromy, ako si to mnohí z vás myslia. Boh je Spravodlivý a plný Milosti, ale zlo priťahuje zlo.

Modlite sa úpenlivo, modlite sa z celého srdca za obrátenie a spásu svojej éry. Moje deti, modlite sa so Mnou, potrebujem vaše modlitby. Modlite sa a Ja to ponúknem Bohu

Uisťujem vás, že som s vami, nech idete kamkoľvek. Nikdy vás neopustím, ste Moje deti.

Všetkých vás žehnámChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved