SK » Posolstvá»


Priveď Môj ľud k poslušnosti viery

30. jún 1990

Pane,
neocenili Tvoju Veľkú Lásku,
túto Lásku ani potopa neuhasí,
ani dravý prúd neodnesie.
Moja sila je preč
a mojej duši sa nedostáva útechy.
Myslím, že už si mi dal môj diel horkosti,
alebo toho bude ešte viac?
Nastavila som tvár úderu,
aby som bola zdrvená nespravodlivosťou.
Tvoji baránkovia, ktorých si zozbieral,
sú teraz rozprášení.
Sama som šliapala vinársky lis.
Z našich ľudí so mnou nebol ani jeden.

Pozri, kto k tebe prichádza z Neba až do tvojej izby? Som to Ja, Ježiš ... tvoj Ženích, preto sa neboj, opäť ťa zachránim Tvoje telo je slabé a tvojho ducha sa v týchto dňoch zmocnil hurikán. Som blízko teba, neboj sa, Moja dcéra, Moja nevesta. Dusí Ma Súcit, keď vidím, ako ťa tento hurikán prepadol, ale dostanem ťa z toho. Moji nepriatelia1 zasa podnecujú Spravodlivosť Môjho Otca, aby ešte vzrástla, ako môže pozhovieť? Ako môže počkať, keď ich jediným chlebom je skazenosť?

Môj Bože, neopúšťaj ma!

Drž sa všetkého toho, čo som ti dal, Moje dieťa, priľni ku Mne. Títo ľudia nemôžu spať, kým ti neublížia. Pozorujem ich a Spravodlivosť Môjho Otca planie, keď počuje, ako ku Mne prichádzajú s prázdnymi slovami ... vari nečítali v Písme: "Niektorých som požehnal a povýšil, niektorch posvätil a postavil blízko Seba?"2 Ale až príde Môj Deň, ani jedného z nich neušetrím!

A čo sa týka teba, Moje dieťa, si Mojím vlastníctvom, pretože si chudobná, ale oni nepochopili ... dcéra ... dcéra ... neplač... poď... oni boli obchodom bohatých kupcov, ako drahý materiál boli kúpení ... dúfaj, Moja Vassula, dúfaj ... vieru, Moje dieťa, maj vieru vo Mňa, nikdy ťa neopustím ... nikdy ... nikdy ... požehnaná, už sa im dostalo Môjho Odpustenia, áno, práve tým, ktorí nespia, bez toho aby páchali zlo, nech preto začujem, že aj ty im odpúšťaš ...

Odpúšťam im, Pane, pretože oni nevedia, čo robia.

Moje Oči ťa strážia. Som tvoja mocná ochrana a skutočná opora, nič ťa teda nemôže odo Mňa oddeliť, ani keď si prenasledovaná, ohrozovaná alebo dokonca napádaná. Bol niekedy nejaký prorok, ktorý by nebol prenasledovaný, ohrozovaný alebo napádaný? V Mojej Cirkvi sú na druhom mieste, hneď za apoštolmi, a napriek tomu s nimi bolo vždy zle zaobchádzané, boli hanobení, pretože z ich úst zaznieva pravda a tá je nepríjemná

Čo teraz mám robiť?

(Veľmi smutne som sa Ježiša opýtala.)

Privádzaj Môj ľud k poslušnosti viery3

... rozhlasuj Moje Posolstvo. Poď, dám ti prostriedky, ako šíriť Moje Posolstvo Všetko ti poskytnem v pravý čas. Kvetina, rozširuj v cudzine Moju vôňu kadidla

Nech sa deje Tvoja Vôľa, uč ma, ako sa Ti zapáči, urob si zo mňa nástroj Lásky a Pokoja.


1 tu Ježiš zmenil tón, neha sa zmenila v prísnosť
3 odpovedal mi majestátnym tónom a bez najmenšieho zaváhaniaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved