SK » Posolstvá»


Neplač nado Mnou

27. júl 1990

(Rhodos)

Vysvetli mi, môj Ježišu,
ako zachovávať a sledovať Tvoj Zákon
a ako dávať pozor na Tvoja Prikázania.
Uveď ma na stezku Svojich Prikázaní,
chcem rozjímať o Tvojich príkazoch.
Odpusť moje chyby a hriechy.

Pokoj s tebou Skôr ako si to vyslovila, som ti odpustil1 Keby nebolo Môjho Nekonečného Zľutovania, milovaná, bola by si už pocítila na sebe Moju Spravodlivosť, pretože nemáš nič než nedobrotu a úbohosť.

Poď ... nepozeraj sa na Mňa z diaľky ... poď ku Mne bližšie, cením si ťa ako zrenicu Svojho Oka. Zvelebuj Ma, Moja milovaná, zvelebuj Ma, lebo Moje Meno je Sväté

(Neskôr:)

(Jeden z mníchov, s ktorými som sa stretla, plakal, keď som mu vysvetlila, ako Ježiš trpí.)

Poď a polož ucho na Moju Hruď, syn môj, počúvaj tlkot Môjho Srdca. Každý úder je volaním k jednej duši, žiadosťou o úsmev, o myšlienku ... neplač nado Mnou, ale nad svojimi bratmi, svojimi sestrami, ktorí sú mŕtvi a v rozklade. Nie nado Mnou, syn Môj, nie nado Mnou ... modli sa za nich, aby im Môj Otec poslal Môjho Ducha Porozumenia. Ako inak môžu byť obrátení?

Vassula, daj im modlitbu, ktorú ti dala tvoja Svätá Matka a žiadaj ich, nech sa ju modlia každý deň.

Poď, Písma sa napĺňajú ... Ja, Pán, budujem zápalné obete na oltároch, ktoré spustli, pretože nebolo nikoho, kto by ich udržiaval alebo zapálil


1 Ježiš poznal môj úmyselChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved