SK » Posolstvá»


Skrze tvoju ničotnosť som zjavil Svoju Veľkosť

24. október 1990

Moje srdce chce slúžiť Tvojej Veľkosti, ale som chudobná a úbohá a bez Teba nie som schopná pohnúť ani prstom.

To je pravda, pretože keby som nestál vedľa teba, nestála by si vôbec. Duša! Obklopená Mojím Svetlom, si ochotná počúvať Moje Prikázania?

Som ochotná počúvať Tvoja Prikázania.

Poď teda a deľ sa o Môj plášť. Dovoľ Mi byť tvojím Sprievodcom a budem ti ďalej odhaľovať tajomstvá Svojho Svätého Srdca. Budem pred tebou ďalej odvíjať hlbiny Nebies. Neopustím ťa, duša ... zostaň chudobná, núdzna a dychtivá Môjho Pokrmu. Áno, hladuj po Mojom Pokrme a túž po ňom. Nebuď ako tí bohatí, ktorí po Mojej Strave nehladujú, ani ju nehľadajú. Hľadaj Bohatstvá Môjho Srdca. Skrze tvoju ničotnosť som zjavil Svoju Veľkosť, skrz tvoju úbohosť som ukázal Svoju Milosť a skrz tvoju krehkosť, Svoju Silu. Ukázal som teraz svetu planúci Oheň a Vrúcne Priania Svojho Srdca. Nežiadam teraz po vás nič iné ako návrat k láske.

Dcéra? Vpravde ti vravím, tebe, ktorá si praješ slúžiť Mne, svojmu Bohu: zakaždým, keď otvoríš ústa, aby si svedčila Pravde, budem ťa žehnať. Kedykoľvek o Mne budeš hovoriť, zažnem v tebe oheň. Modli sa, žiadaj a dám ti viac, ako si žiadala. Vždy ťa poučím, aby si opakovala Moje Slová. Neopustím ťa. Je o Mne známe, že som Najvernejší. Preto, Moja Vassula, dovoľ Mi užívať ťa, než si pre teba prídem.

Ty jedna!1 Môj pozostatok! Kvetina, príď ku Mne s pravým duchom a dôveruj Mi. Chceš pobozkať Moje Nohy?

Poď, chyť sa Ruky svojho Majstra a nasleduj Ma


1 Mihla sa mi hlavou myšlienka, čo so mnou bude Pán robiť, až pre mňa príde, nebola to múdra myšlienka. Preto Ježiš prekvapene povedal: "ty jedna!"Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved