SK » Posolstvá»


Budem ti spievať Svoju Pieseň Lásky

27. november 1990

Najdrahšia duša, pokoj s tebou. Si šťastná, že si so Mnou?

Áno, Pane, veľmi. Zvelebený buď Pán.

Dcéra, keď sa namáhaš a pracuješ pre Mňa, užívam tvojho úsilia a tvojej únavy k uzdraveniu ďalších duší. Áno, vedz, že všetko, čo konáš s duchom obeti, veľmi dobre použijem ... Som Učiteľ ľudstva.

Zostaň Mi blízko, nech ti môžem šepkať do ucha Svoje úmysly. Zostaň, Moja milovaná, blízko svojho Boha. On ťa zo všetkých najviac miluje. Zostaň blízko Mňa, Moje dieťa, nech ťa môžem sýtiť Svojím Chlebom. Poď ku Mne bližšie, Moja dcéra, nestretneš sa u Mňa s žiadnou príkrosťou. Budem len nad tebou bdieť a budem tvojím radcom. Budem ti spievať Svoju Pieseň Lásky, Pieseň, ktorá spasí teba a celé ľudstvo. Si hlina, ale čo na tom? Dal som ti nesmrteľnú dušu, dušu, ktorá sa čoskoro vráti ku Mne. Nemáš ani slávu, ani krásu, pokiaľ sa Moja Božská Velebnosť a Krása nezračí v čistote tvojej duše, a to, Moje dieťa, sa môže stať, iba keď Ma napodobňuješ.

Napodobňovať Ma je v tvojich silách, preto sa priblíž ku Mne, Moje dieťa, obetuj Mi svoju vôľu a Ja nebudem otáľať. Budem k tebe ponáhľať s reťazami lásky, aby som ťa k Sebe pripútal a učil ťa, ako Ma velebiť a ako Ma ctiť dňom i nocou. Budem ťa učiť hymnus Svojich anjelov. Ukážem ti Svoju Slávu a Svoju Silu. Ukážem ti, ako priľnúť k Životu. Ukážem ti, ako sa predo Mnou koriť a uctievať Ma. Preto poď ku Mne, budem strážiť tvoju dušu.

Ale Pane, čo sa Ti páči na mne, hriešnej?

Tvoja ničotnosť a tvoja úbohosť ... keď sa chlad sveta stane pre teba neznesiteľným, príď rýchlo do Vyhne Môjho Srdca. Som tvoje Útočisko a budem ťa chrániť. Tvoj Otec v Nebesiach vie, že nepatríš svetu, a napriek tomu ťa posiela do sveta, aby si svetu ukázala Srdce vášho Boha a že Ja Som, ktorý Som ťa posiela. Poď teraz a spočiň vo Mne a dovoľ Mi odpočinúť si v tebeChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved