SK » Posolstvá»


Som Nádej, ktorú svet hľadá
Z Môjho Domu ste urobili tržnicu

7. február 1991

(Posolstvo svetu:)

Pokoj vám Ja Som Ježiš.

Som Nádej, ktorú svet hľadá. Nádej, ktorú hľadajú, je v ich dosahu. Stačí, keď vztiahnu ruky k Nebu a budú hľadať Nebeské veci. Keď Ma budú hľadať, odpoviem im. Neskrývam Svoju Tvár, ani od nich neodvraciam Oči. Moje Oči vás všetkých pozorujú a vidia každý váš krok

Môj Duch skutočne napĺňa celý svet, aby rozjasnil túto temnotu a dal Nádej tým, ktorí tápavo hľadajú cestu nekonečnou nocou. Milovaní, veď Nebo je vašim domovom a zem vašim putovaním, tým viac máte dôvod na radosť a nádej

Ó tvorstvo, mám sňať tvoj smrtiaci závoj a priviesť ťa k životu? Alebo Ja, ktorý privádzam k životu, ťa mám poslať späť na smrť? Som Zľutovanie, som Láska. Vzhliadni k Nebu a pozri Znamenia Časov. Prichádzam zhromaždiť jeden národ za druhým a ukázať Svoju Svätú Tvár každému z vás a pripomenúť vám Svoju Lásku.

Avšak hľaďte, začiatok súženia už nastal, aj začiatok vašich pôrodných bolestí. Ste svedkami, pretože ste uverili, že to, čo ste čítali v Písme, sa stáva skutočnosťou. Môj Svätý Duch sa v týchto posledných dňoch temnoty márnotratne vylieva na ľudstvo. Ste svedkami vecí, ktoré boli záhadou a boli povedané len v podobenstvách. Ste svedkami Satanovej krutosti, ale sľubujem vám, dietky, že skoro po vašom súžení príde Radosť a až pominú vaše pôrodné bolesti, narodí sa medzi vami Láska! Ale dnes sa s hrôzou pozerám zhora na zločiny tejto generácie, ktoré predčili hriechy Sodomy a Gomory, pretože vaše nádeje sú vystavané na falošnom Kristovi.

Táto generácia je ničomná, odbojná a poškvrnená krvou a žije v tieni Satanovom. Ó doba! Tvoja rafinovaná takzvaná múdrosť Ma skutočne od vás oddeluje ako múr, pretože vaše srdcia, naduté a plné arogancie, sa považujú za rovné Mne, vášmu Bohu. "Budeš ešte vyhlasovať 'Som Boh', keď tvoji vrahovia stoja pred tebou?"1 Krv tečie vo vašich uliciach. Vo svojej skazenosti ste vkladali nádej do všetkého, čo nie som Ja. Dúfali ste v ľudí, a nie vo Mňa, v bohatstvo, ktoré vás nezachráni, pohŕdajúci Pokladom, ktorý vám ponúkam v Nebi. Očakávate všetko od ľudstva, a to je lož, keď veríte, že všetkého môžete dosiahnuť svojimi vlastnými ľudskými silami. Naozaj,2 nazhromaždili ste svojim usilovným obchodovaním veľké bohatstvo, ale zajtra zomriete

Málo je tých, ktorí sa pýtajú: "Ako to, že Pán a Jeho Matka k nám tak znenazdajky zostupujú?" a len zvyšok Mojich kňazských duší sa stará o Naše riadne zjavenia. Povedal som, že "pošlem Svojich Vyslancov, aby Mi pripravili cestu",3 a presne to robí Moja Matka, ktorá je aj vašou Matkou.

Písma sa napĺňajú a vravím vám, že ten, po ktorom túžili Moji Ábelovia a Moji Jákobovia, náhle príde, vstúpi do Svojho Chrámu a vyhladí Kainov a Ezauov, ktorí spustošili a zbúrali Môj Chrám Urobili ste trhovisko z Môjho Domu, z Domu, ktorý mal byť Domom modlitby! Skutočne ste z Môjho Domu spravili Peleš lotrovskú! Keďže som, ako vy4 hovoríte "Svätý", kde je potom úcta, ktorú ste Mi povinní? Ak som naozaj váš Majster, kde je potom rešpekt? Ak som váš Boh, kde je vzdávanie chvály a klaňanie? Kde je zbožnosť? Ako to, že nedokážete rozpoznať Znamenia Časov? Ako to, že nemôžete pochopiť Nebeské veci? Ako to, že už neveríte v Moje Zázraky? Prečo prenasledujete Mojich Ábelov a Jákobov, ak nie verejne, tak tajne?

Zjavujem sa, tak ako vaša Svätá Matka, prostredníctvom duší sa dávame spoznať v mnohých národoch, ale Naše Zjavenia vás unavujú, a dokonca vás popudzujú. "Ako je to všetko únavné", hovoríte,5 pretože doteraz nechápete Nebeské veci ako Moji Ábelovia a Jákobovia. Nie, neporozumeli ste ani Mojej Láske, ani úcte, ktorú dlhujete Mojej Matke. Odvolávate sa na vieru, a spoliehate na svoju vlastnú silu, svoju autoritu a svoj rozum. Môj Hlas, nabádajúci dnes hriešnikov k pokániu, ruší vaše uši. Keď náhle zažiari Spravodlivosť Svojimi hojivými lúčmi, odmietate Môj Dar, ponúkaný vašej temnej ére.

Mám stále znovu prijímať vaše prenasledovanie? Mám každý rok obetovať Svojich Ábelov a Svojich Jákobov, ktorí sú vonným dymom Môjho oltára a pevnými stĺpmi Moje Cirkvi? Zatvorili ste predo Mnou svoje uši, aby ste počúvali len sami seba. Zabránili ste mnohým jesť plody Mojich Nových Vinohradov, pretože k vám vstúpil Satan a prepadol vášho ducha, a hľa, iní uzmierujú vaše zločiny!6 Druhí pykajú za vašu márnivosť a pochabosť, aby vás zachránili.

Každý deň tieto šľachetné duše za vás nastavujú tvár aby boli fackované, aby boli týrané a zraňované kvôli vám. Tieto obetavé duše prinášajú zmier svojou vlastnou krvou, aby vás zachránili.

Čakám, až vás budem počuť, ale nehovoríte to, čo by ste mali hovoriť. Neľutujete, ale odchyľuje sa a sledujete vlastný kurz, a vlečiete za sebou milióny. Ide vám o vysoké miesta a pocty, a nie o získanie a záchranu duší, ale vy padnete ... bude koniec tomuto stálemu odpadlíctvu ... a vy, Moji Ábelovia a Jákobovia, vo vás znovu postavím Moje oltáre, ktoré tu kedysi boli, ale teraz sú v troskách.

Dám z vás plynúť krištáľovo čistým riekam a vaše svedectvo prinesie ovocie, pretože tieto vody budú vychádzať z Môjho Zdroja. A Moje deti budú mať prospech z vášho svedectva, ako stromy života, rastúce u tejto Svätej rieky. Deti, odvahu, neopustil som vás, ani som na vás nezabudol. Každý, kto žije vo Mne, pocíti Moju Lásku, kto sa živí zo Mňa, nebude odseknutý, aby zomrel. Kto ostáva vo Mne, bude žiť. Ja, Ženích, zostupujem, aby som sa s vami zasnúbil vo Svojom Pokoji a Láske a pripomenul vám, že ste Moji od počiatku.

Ja, Pán, vás žehnám, Pečať Svojej Lásky vám vdychujem na čelo. Buďte jedno v Mojom Svätom Mene


2 Boh touto pasážou poukazuje na slobodomurárske myslenie
4 Kainovia a Ézauovia
6 Ježišov Hlas náhle znežnel a zosmutnelChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved