SK » Posolstvá»


Vrátim sa, Ja Som sa vráti

4. marec 1991

(New York)

(V Škole Všetkých Svätých. Pozval ma otec Ján Petit.)

Ja Som. Láska je blízko teba. Láska je štedrá. Pamätaj na Moju Prítomnosť a nebudeš sa potkýnať. Dcéra, poď a modli sa so Mnou k Otcovi:

Otče,
aj keď noc ešte prikrýva túto zem,
viem, že nado mnou je
Hospodin,
ktorý vidí Svoje deti aj v tme,
a zmiluje sa nad nimi.
S Mocou a Slávou
zostúpi, aby premenil túto
hrozivú noc v jasný deň.
Naplní nás Pokoj a Láska
a naša duša bude plná Jeho Svetla.
Ja Som tu opäť bude.
Ja Som sa vráti.
Ja Som bude s nami.
Chvála buď Najvyššiemu.
Amen.

(Neskôr som prišla za Pánom a hovorila som si, či som skutočne mala byť poslaná, ako teraz, cestovať a svedčiť. Každý deň cestovať autom, vlakom alebo lietadlom na rôzne miesta nie je ľahké, je to celkom vyčerpávajúce.)

Môj Pane?

Ja Som. Maličká, zakaždým, keď Ma voláš, Moje Srdce poskočí radosťou. Keby si to len chápala, Moje dieťa ... pýtala si sa Ma, či si mala ísť a svedčiť ako teraz. Áno, je to nutné, nie že by som ťa potreboval, ale Vassula, keď ideš a svedčíš v Mojom Mene, Mňa to oslavuje a teba to očisťuje. Kvetina, dám ti potrebnú silu, slová, ktoré potrebuješ. Správaj sa teraz ku Mne, ako sa patrí Kráľovi, ako je treba sa správať ku svojmu Svätému. Ja Som je s tebou. Poď, Moje Mnou-Zachránené-Dieťa, poď. Tvoje kroky musia sledovať Moje Kroky, musíš kráčať v Mojich Šľapajach až do konca svojho poslania.My, nás?

Áno, naveky spojení.

Tak ku Mne prichádzaj čo najčastejšie a naplním ťa zakaždým, keď ku Mne prídeš. Poskytni Mi svoje ucho, Moje dieťa, nech ťa môžem učiť počuť Môj Hlas. Vyhovej Mi, Moje dieťa, a budeš prospievať vo Mne. Láska je s tebou a žehná ťa.

(Neskôr som zasa prišla k Pánovi.)

Ach áno! Si späť u Mňa. Pripravím ti, čo budeš hovoriť dnes večer. Môžem objasniť veľa vecí. Opakuj po Mne tieto slová:

Ježišu,
dotkni sa môjho srdca.
si mojou Radosťou.
Hovor ku mne, veď ma,
a pokoruj ma.
Amen.

Buď Mojím potešením a zvelebuj Ma po všetok čas. Milujem ťa a preto na teba zložím Svoj Kríž. Niesol som Ho až do konca. Cti Ma a oslavuj Ma tým, že občas ponesieš Môj Kríž, aby som si mohol oddýchnuť.
PoďChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved