SK » Posolstvá»


Vo vašich srdciach znovu zbudujem jednotu Svojej Cirkvi

2. máj 1991

(Posolstvo k jednému človekovi.)

Pokoj s tebou.

Príchod Mojej vlády na zemi je blízko a Moja Vôľa sa bude diať na zemi, tak ako je tomu v Nebi1 a vo vašich srdciach znovu zbudujem jednotu Svojej Cirkvi. Nebudem už čakať na ľudské schválenie a Moja Nevesta bude opäť oblečená trblietavou Slávou. Kliatba rozdelenia bude sňatá a Žena odetá nádherou slnka, ktorú pred Sebou posielam, aby vás vyučovala, vás povzbudí. Dal som Jej moc nad každým plemenom a každou zemou, aby pre Mňa pripravila priamu cestu

Dym, ktorý prenikol do vnútra Mojej Svätyne a poškvrnil Kalich, Svätostánok a všetko, čo je sväté, sa rozplynie jediným závanom Môjho Dychu. Národy potom budú hovoriť jedinou rečou a všetky Ma budú ctiť okolo Jediného Svätostánku. Svätostánku Obetného Baránka, Svätostánku Večnej Obete, ktorú sa Moji nepriatelia pokúšajú zrušiť a nahradiť svojou ohavnou spustnutosťou. Teraz už veľmi skoro, priateľu, budem opäť s vami všetkými. A Moja kňazská modlitba k Otcovi bude naplnená. Budete jedno ako My, Svätá Trojica.

Vo Svojom Svätom Srdci mám ešte skrytých veľa vecí, ktoré vám teraz prezradím a ukážem. Moje Poklady, ktoré mám v Sebe, sú nespočitateľné, ale teraz by ich na vás bolo príliš veľa.2 Tvoja duša by nebola schopná všetko pochopiť, ale po častiach pred vami budem rozprestierať Poklady Svojho Svätého Srdca a krok za krokom vás povediem do toho, čo vyzerá ako Dom Svetla: Tajomstvá Nezmerateľných Bohatstiev, ktoré boli skryté generáciám a storočiam. Odhalím ti, priateľu, bohatstvo blaženosti z Nádeje, Múdrosti a Poznania. Buď zakorenený vo Mne a budeš prinášať ovocie. Zostaň vo Mne a budeš žiť. Povedal som ti to všetko, priateľu, aby si sa nepodkýnal, až prídu skúšky.

Láska je vedľa teba Miluj Ma


1 Ježiš, keď to hovoril, vzhliadol k Nebu. Povedal to veľmi vznešene.
2 Ježiš žartovalChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved