SK » Posolstvá»


Vzbúrenec a veľké odpadlíctvo

27. jún 1991

poď, pracujme, vlož svoju vieru do Mňa

- bolo povedané, že pred Mojím Veľkým Návratom vám budú dané znamenia; musíte sledovať tieto znamenia, predchádzajúce Môjmu Slávnemu Dňu; pri pozornom čítaní Písem je možné odhaliť všetky tieto pravdy; ako to, že vaše mysle nie sú otvorené, aby porozumeli Písmam? teraz poďte a chápte; počúvaj Ma teraz, Moje dieťa: tvoja generácia sa vyžíva vo svojej vzbure; koľko odpadlíctva je u nich! pokiaľ ide o Mňa, rozhojnil som Svoje volania, Svoje varovania, mával som vám deň čo deň, rozmnožil som Svoje Požehnania; ale nedostal som žiadnu odpoveď; povedal som: "nájdem vôbec niekoho, keď prídem?" prečo nikto neodpovedal, keď som volal? ale namiesto odpovede na Moje prosby ste sa ku Mne obrátili chrbtom, "pre koho si myslí, že je Jeho Posolstvo?", je všetko, čo som počul; ako rebelujú a ako sa rúhajú proti Môjmu Božstvu! avšak nikto nemôže oddialiť Stanovený Čas, ani Hodinu; ony prídu na nich, tak náhle ako zahrmenie;

dnes, dcéra, Antikrist je duch Vzbury, daný Satanom, ako ho definujú Písma: Vzbúrenec,1 ktorý je pustošiaca ohavnosť, usadený v Mojom Chráme, o ktorom hovoril prorok Daniel - každý z vás je Mojím Chrámom ... ten, koho Písmo nazýva rebelom a je označený za pustošiacu ohavnosť, je jedným z dvoch znamení, predchádzajúcich koniec Časov; druhým znamením je vaše veľké odpadlíctvo

tvoja éra, Moje dieťa, Mi prestala vzdávať poklonu, čo je vašou povinnosťou, ale aj vaším Životom; Satanovým plánom bolo ovládnuť túto éru a presvedčiť vás, že sa zaobídete bezo Mňa; tak duch Vzbury, čo je Antikrist, vstúpil do Môjho Príbytku.2 je to duch Bezprávia, aby som nepovedal viac, a usadil sa dnes priamo v srdci Mojej Svätyne;3 tento duch Vzbury pôsobí, že tí, ktorí sú ním ovládaní, vykrikujú: "Ja som boh!"4 ľudia odpadli a ich odpad otvoril cestu Satanovi, aby do nich vstúpil a všetkých ich vliekol k násilnej smrti;

tento duch Vzbury, ktorý pustoší dušu, myseľ a srdce človeka, to je ten Nepriateľ, o ktorom hovoril apoštol Pavol; to je ten, ktorý tvrdí, že je väčší ako všetko, čo ľudia nazývajú "bohom", oveľa väčší ako všetko, čo je uctievané;5  ten, ktorý hovorí: "budem súperiť s Autoritou;"6 tak sa oni dosadili na trón na Moje miesto7 a vyhlásili svoj vlastný zákon, aby bojovali proti Môjmu Zákonu a všetkému, čo prichádza od Môjho Ducha;

deň za dňom, hodinu za hodinou, Ma zarmucujú a urážajú Môjho Svätého Ducha; Ó prach a popol, vy, ktorí ste zo svojho vnútra odstránili Moju Večnú Obeť, chcete zomrieť? prečo so Mnou súperíte? prečo popierate Môjho Svätého Ducha Milosti? každý, kto Ma popiera, je Antikrist, pretože popiera Otca, Syna i Svätého Ducha, ktorí sme jeden a ten istý, pretože všetci traja z Nás sa zhodujeme;8

dnes mnohí z vás popierajú vyliatie Môjho Svätého Ducha; Milosti a dary, ktoré vám Môj Svätý Duch dáva z Mojej Nekonečnej Štedrosti, sú ignorované a potláčané; títo ľudia popierajú a odmietajú všetky dary Môjho Ducha; mnohí ďalej zachovávajú vonkajšie zdanie nábožnosti, ale odmietajú vnútornú silu Mojej Cirkvi, a tou vnútornou silou je Môj Svätý Duch;

oni hovoria: "zachoval som si vieru, teraz už len príde odmena Mojej spravodlivosti;" pýtam sa vás: urobili ste všetko, čo môžete, aby ste sa mohli postaviť predo Mňa? snažil som sa vás prebudiť a povedať vám, že ste ako vyschnutá rieka, a všetko, čo hovoríte, je prázdne; a keď je hriešnik obrátený Mojím Svätým Duchom, skôr než vkročí do Môjho Domu, skôr než objaví Poklady Môjho Srdca, prichystané pre vás pre všetkých, prídete k nemu ako víchrica, aby ste ho zlákali späť do bezbožnosti toho, ktorý práve utiekol od vzbury, toho pokúšate, aby ďalej rebeloval;

v Deň Súdu vám poviem: neverili ste Mi, robili ste zo Mňa klamára, pretože ste nedôverovali odkazu, ktorý som vám dal ohľadom Obhajcu, Pripomienku Môjho Slova, áno, Môjho Svätého Ducha Pravdy, ktorého ste nikdy neprestali ignorovať a prenasledovať, nikdy ste Ho neprestali popierať a potláčať; namiesto toho, aby ste sa pripojili k svätým, ktorí s dobrorečením a výkrikmi radosti prevolávajú slávu a chválu Môjmu Svätému Duchu, vy ich bez prestania štvete a prenasledujete, lipnúc na svojej ilúzii zbožnosti; provokujete Ma svojím neustálym popieraním ...

ako potom môžem nedovoliť kameňom, aby manifestovali Môj zármutok? zakazujete Mojim prvotinám prevolávať na slávu Môjmu Svätému Duchu, preto vám vravím: keď títo budú mlčať, kamene budú kričať9 Môj žiaľ;10 čo som kedysi povedal Jeruzalemu, to teraz hovorím vám so žiaľom: "keby ste len vy, keď na vás dôjde, pochopili Nádheru Môjho Posolstva Pokoja! ale beda, je to skryté vašim očiam!" keby ste len vy, keď na vás dôjde, pochopili Nádheru Môjho Svätého Ducha, ktorý udeľuje jedno požehnanie za druhým vám všetkým ... ale beda, ani nevidíte, ani nepočujete Obhajcu, Svätého Ducha, ktorého Otec posiela v Mojom Mene a ktorý vás učí a pripomína vám všetky pravdy, ktoré som vám dal pretože knieža tohto sveta používa vašu slobodu k vášmu vlastnému pádu;

Pane, 
ukáž aj týmto Svoje Milosrdenstvo, 
a ako si sa dal počuť mne, 
daj sa počuť aj im; 
a ako si ukázal Svoju Krásu mne, 
zanechajúc ma oslnenú,  
ukáž aj im Svoju Dokonalosť.

oni nepočúvajú, počúvajú len svoj hlas, dokonca aj keď pred nimi tečú Moje Slzy, nemá to odozvu; chodil som všetkými smermi, aby som našiel spôsob, ako prelomiť ich hluchotu a povedať im, nech prídu ku Mne a založia si svoju silu na Mne, aby som ich Ja na oplátku viedol ku svätosti a dovolil im zdediť Moje Svetlo;

som Svätý, ktorého oni tak hanebne zrádzajú, a som prvý, kto im odpustí, keby mali ľútosť len na okamih ... ale pokým oni zotrvávajú vo svojom postoji sebestačnosti, nebudú Ma počuť, ani Ma nebudú schopní vidieť, ako dnes zjavujem úplne a tak, ako nikdy predtým, Svoju Svätú Tvár celému svetu;11 Ja, Pán, budem naďalej svietiť na teba, tvorstvo, a rozlejem po tvári tejto zeme Svoje Svetlo; slnko, ktoré sa zatmelo, a mesiac, ktorý stratil svoj jas12 vo vašej ére, vás vo vašej temnote vedie k odpadnutiu, už čoskoro bude koniec vášmu trápeniu;

chcem premeniť vaše močiare13 na záhradu; noc na deň; vaše mestá,14 ktoré sú teraz len rozvalinou na mestá Svetla; vaše zborené oltáre15 budú znovu postavené;16 Ja, Svojou Vlastnou Rukou, položím základy vašich chrámov celé stvorenie urobím nové;17 všetkých vás obnovím Svojím Svätým Duchom; poď, Vassula, Moje jahniatko, všetko bude napísané a tak, ako Ja chcem, aby to bolo napísané;

Láska je po tvojom boku;


2 do našich duší
3 vnútro našich sŕdc
6 narážka na Iz 14,14 - "s Najvyšším sa budem merať"
7 narážka na Ez 28,2 - "sedím na Božom tróne"
10 Boží prejav na obrazoch a sochách Ježiša a Márie, ktoré plačú
11 narážka na Joel 3,1
12 narážka na Mat 24,29
13 nás
14 nás
15 my
16 v násChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved