SK » Posolstvá»


Pritisni Naše Dve Srdcia na svoje srdce ako pečať
Nech je vaše srdce ako záhrada

2. august 1991

(Rhodos)

(Pre grécku modlitbovú skupinu.)

Ježišu, môj Pane, 
nech je požehnané Tvoje Meno. 
Nech je Tvoje Sväté Meno 
Slávne na veky vekov.

Moje Sväté Meno je a vždy bude v celej Svojej Sláve

Kiež nás Tvoja Ruka vedie k Pravde 
a len k tej Jednej Pravde. 
Nech ma nič neodlúči od tejto Pravdy, 
ktorú si nám dal Ty Sám.

prišla si ku Mne prázdna a odchádzala si naplnená; nikdy som nestál v úžase pred veľkosťou, ani silou; Ja Sám som naplnil tvoje ústa Svojou Múdrosťou, aby si sa naučila a neupadla do omylu dal som ti Svoje pokyny, aby boli tvojou obranou; počuj teraz a cháp:

pritisni Naše Dve Srdcia ako Pečať na svoje srdce;

Sväté Srdce tvojej Matky bude tvojou záštitou a Moje Vlastné Sväté Srdce tvojím Domovom; týmto Znakom zapečateným na tvojom srdci budú pochytané líšky pustošiace Moje Vinice, ktorá práve prinášajú úrodu; vy, Moje deti, ste: Naším Vinohradom1 Dvoch Najsvätejších Sŕdc;

poďte, Moje dietky a počúvajte: kto z vás sa raduje z Večného Života?

- klaňajte sa Mi teda v nádhere Mojej Svätosti; buďte stáli vo svojich modlitbách;

- Satan bude spútaný Ružencom;

- buďte stáli v pristupovaní k spovedi, dietky, aby ste mohli čo najčastejšie prichádzať a prijímať Ma v Svätej Eucharistii;

- postite sa o chlebe a vode dva dni v týždni, aby ste konali odčinenie a obeť za iných;

- nepozerajte sa napravo ani naľavo, pozerajte sa pred seba, kde Ja Som; kamkoľvek idem Ja, máte ísť aj vy, kdekoľvek žijem Ja, aj vy máte žiť;

toto sú, Moji milovaní, Moje Zásady; Moje Slovo by malo byť brané ako váš denný pokrm, to je váš Nebeský Chlieb, je to váš Život; prichádzajte ku Mne často a zasväcujte sa Môjmu Svätému Srdcu, a Ja na vás dýchnem a urobím vás Svojimi, aby ste šírili Moje Slovo do štyroch uhlov tejto zeme, a pamätajte, aby vaše myšlienky boli Mojimi Myšlienkami, vaše priania Mojimi Prianiami;

- napodobňujte Ma;

- blahoslavení ste vy, ktorí Ma nevidíte, a predsa veríte; zanechávam vám na čele Vzdych Svojej Lásky; dobrorečte Mi a milujte Ma;

- povedz im, Moja Vassula, ako si ctím Izbietku,2 v ktorej som bol počatý;

(Posolstvo našej Blahoslavenej Matky tej istej modlitebnej skupine.)

požehnané deti, nech je vaše srdce ako záhrada, príjemná Pánovi, miestom odpočinku pre vášho Kráľa; dovoľte Mu vstúpiť do vášho srdca, pretože aj keby ho našiel vyprahnuté a spustnuté, premení ho na rozkošnú záhradu; dovoľte Mu, aby dýchol do vášho srdca a oživil ho, Jeho Dych je najušľachtilejšou vôňou; potom Svojou Krvou ako ranná rosa zmyje vaše škvrny, aby vás urobil dokonalými, Moje deti;

ach ... ako vás milujem ... poďte a načúvajte svojmu Bohu; rozhovor s Ním je sladkosť sama, plnosť súcitu; modlite sa, Moji milovaní, modlite sa bez prestania; v neustálej modlitbe môžete nájsť odpoveď na svoje problémy; toto nech je vašou zbraňou, modlite sa srdcom, rozprávajte sa s Bohom týmto spôsobom - Satan uteká zakaždým, keď vzývate Boha s láskou, preto dnes, zajtra a vždy vám budem hovoriť: modlite sa, modlite sa, modlite sa; Moja Láska k vám je veľká, nedovoľte Satanovi, aby sa pokúšal odvrátiť vaše oči odo Mňa - majte sa na pozore - Ja, vaša Svätá Matka, vám všetkým žehnám;

Áno, môj Ježišu?

(Ježiš ma volal.)

Vassula, nech sa tvoja modlitbová skupina nazýva:

Modlitbová skupina Dvoch Svätých Sŕdc

pretože Naše Dve Srdcia sú spojené v láske a sú jedno; - Ja Som po tvojom boku, Láska je blízko teba;

(Neskôr, neskoro večer, som prosila Ježiša, aby mi vysvetlil, čo sa so mnou deje, keď prežívam Umučenie.)

sme spojení, ako v jednom tele, teda ... držím ťa, úplne sa ťa zmocňujem, veď si Moje vlastníctvo a väzním tvojho ducha; ako je jadro obalené dužinou svojho plodu, podobne aj Ja obaľujem teba; tvoj duch je včlenený do Môjho Ducha, do Mňa, tvojho Krista miluj Ma, adoruj Ma a modli sa, som neoddeliteľný od teba;

ó poď, poď, nech je tvoja láska nevyčerpateľný oheň; Ja Som Nevyčerpateľný Oheň, ktorý stravuje duše; preto napodobňujte Mňa, svojho Boha, toto je Moje prianie pre každého;

prijmi Môj Pokoj


1 táto modlitbová skupina sa volá "Modlitbová skupina Dvoch Sŕdc"
2 to znamená Máriino SrdceChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved