SK » Posolstvá»


Tvojím úkrytom je Moje Sväté Srdce 
Racionalizmus zatemňuje ducha

18. august 1991

Ó Pane, 
som utrápená až na smrť. 
To sú dnes moje Getsemany; 
moja duša je zbitá a zdeptaná. 
Satan si určite urobil zo mňa terč,
aby ma rozbil na kusy. 
Nemilosrdne ma prebodáva skrz naskrz. 
Som terčom mojich prenasledovateľov, 
kde je potom moja nádej?

v Mojom Svätom Srdci, Moja holubica; tvojím úkrytom je Moje Sväté Srdce; obráť sa ku Mne a Môj Duch ti dodá útechy; obetuj Mi svoje ťažkosti a Ja ich ponorím do Svojho Srdca, dobre ich zúžitkujem, vyslobodím duše z očistca ... zabudni teda na ťažkosti týchto dní a odpočiň si vo Mne, svojom Bohu; Ja som Oceán Pokoja; daj Mi, dcéra, všetky svoje súženia a Môj Pokoj ich rozpustí;

prijmi Môj Pokoj, Moje jahniatko, milujem ťa; - Ja ponúkam Pokoj; spočiň vo Mne; teraz choď v Pokoji;

19. august 1991

Pane, keď tvorcovia pokoja1 pracujú pre pokoj a  rozsievajú semená, ktoré prinášajú dobré ovocie, vedení Duchom Svätým, prečo sa im hovorí, aby boli potichu, prečo sú prenasledovaní, prečo sa im neverí?

pretože oni2 sú kúpení ako drahý tovar od kupcov; Racionalizmus zatemňuje ich ducha, otupuje ich schopnosť rozlišovania a zabíja ich pokoru; ako Sodoma a Egypt odmietajú všetko, čo prichádza z vnútra Cirkvi, vnútornú silu, ktorou je:

Môj Svätý Duch;

napriek tomu ti dám Svoju Silu, aby si napredovala, pretože to je Moja Vôľa;


1 strojcovia Pokoja: tí, ktorí evanjelizujú slovom Božím,aby privádzali svet späť k Bohu a zmierili ho s Bohom
2 neveriaciChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved