SK » Posolstvá»


Posolstvo jednoty
Je medzi vami nejaký veľkodušný človek?
Slávnosti a diskusie Ma nezaujímajú

25. október 1991

Pane?

Ja Som

Pane,
pripútaj ma teraz k Sebe ešte viac
a chráň ma pred urážkami od ľudí za to,
že milujem ekumenicky.
Priviaž ma ku Svojmu Srdcu a keď idem,
nech je Tvoje Svetlo mojím Sprievodcom.
Keď si ľahnem, nech nado mnou bdie Tvoj Duch,
a keď sa prebudím, daj môjmu duchu
rozprávať sa s Tvojím Duchom.
Daj mi konať ako Ty a predchádzať si Ťa.
Daj mi horlivosť, aby som splnila všetko,
čo som Ti sľúbila.

Pripomeň nám všetkým, Pane, čo si nám dal.
Dal si nám Jednu pevnú Svätú Cirkev,
nie prázdne sutiny.
Dal si nám Jednu poriadnu Pastiersku palicu,
nie dve či tri, alebo hromadu triesok,
kam sa to všetko podelo?

Vassula, dovoľ Mi povedať ti najskôr: urážky tých, čo ťa urážajú, padajú na Mňa - preto to nevzdávaj, nes Môj Kríž Jednoty od národa k národu a buď Mojou Ozvenou Aby som oživil pamäť Svojho ľudu, posielam Svojho Svätého Ducha, aby im pripomenul, že si majú osvojiť vzájomnú lásku, ktorá vedie k pokoju a vzájomnému porozumeniu. Vo Svojich skorších Posolstvách o Jednote som vás všetkých žiadal, aby ste sa sklonili, ale je tu dnes niekto ochotný načúvať tomu, čo hovorí Môj Duch?

- zostal medzi vami nejaký dobrý človek?
- je tu niekto, kto Ma skutočne hľadá?
- už niekto stíšil svoj hlas, aby počul Môj?

- kto je prvý spravodlivý medzi vami, ktorý sa skloní a umenší, aby bola vidieť Moja Prítomnosť?

- kto z vás je ochotný skloniť hlavu a dovoliť, aby sa objavila Moja Hlava?

- je medzi vami nejaký veľkorysý človek, ktorý stíši svoj hlas a bude počuť Moju prosebnú modlitbu k Otcovi?

"Musím Ja, Otče,
ešte jeden rok piť Kalich ich rozdelenia
alebo konečne zjednotia dátum Veľkej noci
a zmiernia tým časť Mojich bolestí a trýzní?

Ešte dlho bude vládnuť táto Temnota?
Rozsekali Moje Telo
a zabudli, že je to Moja Hlava,
ktorá posilňuje a drží pohromade celé Telo.

Ó Otče!
Zmier ich a pripomeň im,
že Svojou smrťou na Kríži
som im dal Svoj Pokoj.
Daj im Ducha Pravdy
v plnosti do ich sŕdc,
a keď uvidia svoju nahotu,
pochopia.
Odpusť im, Otče,
pretože nevedia, čo činia."

Tvrdza pyšných padne
do hromady prachu, Moje dieťa.1

Ich pýcha a sláva padnú, keď ich premôže Môj Duch. - Len počkaj a uvidíš

Píš: Skutočne načúvate? Skutočne načúvate tomu, čo hovorím? To, čo vám hovorím, znamená Pokoj pre Mojich vlastných a pre Mojich priateľov. Pochopia, ak sa oddnes zrieknu svojej pochabosti.

Pre vás, ktorí Ma milujete bez výhrad a ktorí sa Ma bojíte, je Moja zachraňujúca pomoc na dosah ruky a sláva potom bude žiť v každom z vás. Láska a Vernosť sa môžu stretnúť, Spravodlivosť a Pokoj sa môžu objať. Vernosť sa môže vzpínať nahor, zatiaľ čo Spravodlivosť sa vždy skláňala z Neba. Udelil som vám šťastie, akú úrodu vydala vaše pôda? Spravodlivosť Ma vždy predchádzala a Pokoj sprevádzal Moje Kroky. Môžem to povedať aj o vás? Kto odčiní leta vášho rozdelenia? Slávnosti a diskusie Ma nezaujímajú. Ani predstieranie a prázdne slová Ma neoklamú.

Oh, dcéra, prial by som si, aby pochopili, najmä tí, ktorí žijú v Mojich Ranách, veľkosť Môjho žiaľu. A dôvodom, prečo niektoré veci hovorím dosť silno, je to, aby som ich uschopnil kázať Duchom, a nie literou. Chcem naplniť ich ducha Svojím Transcendentným Svetlom, aby videli veci Mojimi Očami, a nie svojimi, aby všetko videli v Mojom Božskom Svetle, a nie vo svojom.

Vie sa o Mne, že som Verný a Pravý, a to neznamená, že keď im chýba vernosť a spravodlivosť, že aj Ja im prejavím menej Vernosti, Spravodlivosti a Pokoja a neprídem im na pomoc. Aj keby sa všetci odvrátili odo Mňa a od Mojich Ciest, Ja zostanem Verný a Pravý.2 Môj Duch bude pracovať na obnovení Mieru medzi bratmi a Svojím Krížom a Svojimi Ranami, vás všetkých spojím do jedného Tela a budete Ma oslavovať okolo

Jediného Svätostánku

a bariéry, ktoré vás delili, padnú. Kliatba bude sňatá3 a Môj Obetný Trón bude na svojom mieste

Poďte ku Mne ako deti, aby som mohol otvoriť oči vašej duše, aby ste videli, akou Nádejou je pre vás Moje Volanie

Dobroreč Mi, dcéra Poď.

Zvelebujem Ťa, Pane.

"Vyveď ten ľud,
slepý, aj keď má oči,
hluchý, aj keď má uši.
Nech sa národy spoločne zídu
a zhromaždia všetko potomstvo.
Nech Ťa ľudia počujú,
aby mohli povedať: 'Je to pravda!'"4


1 tu som mala dojem, že Otec odpovedáChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved