SK » Posolstvá»


Posolstvo k Írsku

14. november 1991

(Posolstvo pre Írsko.)

Počuj Ma, Írsko, už nerozptyľuj, zhromažďuj, zhromažďuj všetkých v jedno. Prichádzajte ku Mne v pokoji a modlite sa o pokoj.

Zbavte svoje srdcia všetkých zlých náklonností a učte sa, kde je pokoj, kde je láska, kde je svätosť Modlite sa za tých, na ktorých rukách lipne krv, nevedia, čo činia.

Prišiel som vziať bokom najlepších zo stáda a opýtať sa ich, či sú ochotní podstúpiť všeobecný sebazápor po deväť dní. Démonov v tejto zemi sa zmocní panika. Viem, že vašich zločinov je veľa a len malý zvyšok má na čele Moju Pečať.

Prešiel som tebou, Írsko, a zapotácal som sa nad tvojou nezákonnosťou, ale hľaď! Hodina sa priblížila, tvoja zem je rozdelená, ale tak je to aj s tvojím srdcom. Írsko, Moja dcéra, zasahuje to celé tvoje nitro.1 Podopri Môj padajúci Dom, zhromaždi sa v pokoji a bez vzájomného rozrôzňovania v Mojom Svätom Mene. Aj keď je vás len zvyšok, kto Mi zostal verný, nestrácajte odvahu, prinesiem vám nové víno s požehnaním, aby som svlažil vaše pery.

Nebojte sa. Váš Spasiteľ je na ceste Svojho Návratu. Ste tehlami Mojej Svätyne a zároveň staviteľmi Môjho Domu. Zjednotením a zhromaždením vznikne pevná väzba, ale ak zostanete rozdelení a rozptýlení, ako môžem obnoviť to, čo je teraz ruinou? Potrebujem vás všetkých pohromade, aby ste vytvorili jedinú jednotu a znovu vybudovali Môj Dom Potrebujem všetky tehly.

Moje Kráľovstvo na zemi je Moja Cirkev a Eucharistia je Životom Mojej Cirkvi, tej Cirkvi, ktorú som vám dal Ja Sám.

- Opustil som vás, keď bola jedna Cirkev, ale sotva som odišiel, sotva som sa otočil chrbtom, aby som sa vrátil k Otcovi, spustošili ste Môj Dom! Zrovnali ste ho so zemou! Moje stádo sa odchyľuje napravo a naľavo ...

Ako dlho ešte budem musieť piť Kalich vášho rozdelenia? Kalich utrpenia a pustošenia? Podali ste svojmu Svätému, o ktorom hovoríte, že Ho milujete, kalich tak široký a hlboký, tak naplnený trpkosťou a žiaľom, že Moje podnebie je suchšie ako pergamen, Moje Pery sú pokryté pľuzgiermi. Kalich, ktorý Mi podáva táto generácia, je trpký ako jed.

Nie som sám, kto prehĺta Slzy, vaša Svätá Matka zdieľa Môj žiaľ, pretože Jej Nepoškvrnené Srdce je v láske spojené s Mojím Svätým Srdcom Ale čoskoro vás všetkých obnovím Svojím Ohňom.

Modlite sa bez prestania, pretože ona Hodina sa blíži. Žehnám vám všetkým, vtisujem vám na čelo Bozk Svojej Lásky.


1 Boh hovorí o rozličných denomináciách Svojej CirkviChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved