SK » Posolstvá»


Použijem túto slabosť, aby som pritiahol Svoj ľud k jednote

25. november 1991

Pane, neobišla som Ťa nejako?
Volal si ma, ale naozaj som Ti odpovedala?
Skutočne som načúvala Tvojmu Hlasu,
alebo som Ho ignorovala?
Bola som snáď málo vnímavá
k volaniu Tvojho Svätého Srdca?
Odvrátil si odo mňa Svoje Milujúce Oči,
ó Svätý Svätých?

V úzkosti ducha sa modlím a pýtam sa ťa:
Kde sú tie Oči, ktoré na mňa hľadeli s takou láskou?
Kde je moje Útočisko, Tvoje Sväté Srdce?
Ako to, že nemôžem počuť Tvoj Hlas
ani cítiť Tvoju Prítomnosť?

Stratila som Tvoje Priateľstvo
pre svoju necitlivosť?
Stratila som Tvoje Priateľstvo,
ó Svätý Svätých?

Moja kňažka! Mŕtvola bude hodená do jamy, zahádzaná a zabudnutá. Dcéra Egypta, maj Môj Pokoj. Umiestnil som ťa do zeme živých. Pozri sa na Mňa a dôveruj v Moju Lásku a Priateľstvo, ktoré k tebe mám. Nenúť Ma plakať bolesťou, ako by som ťa mohol opustiť? Ale Zlý sa zúfalo snaží olúpiť ťa o všetky bohatstvá, ktoré som ti Ja Sám ponúkol. Vytiahol som ťa z jamy a on ťa chce do nej dostať späť. Dcéra, dôveruj Mi, nikdy ťa nenechám osirelú, za to ti ručím, dcéra, nikdy ťa neopustím!

Počuj Ma: buď si tým istá, nemárnila si svoj dych.1 Si toľko, toľko slabá a bezmocná a ach!, ako voľne v tebe môže dýchať Môj Duch! Ako šepkaná ozvena sa vznášajú Moja Slová u tvojho ucha, aby boli vyslovené na Mojich zhromaždeniach. Ako inak, duša, si neučená a úplne bezmocná pred všetkým týmto Poznaním a Múdrosťou. Ako by to tvoj duch mohol všetko pojať než tak, že Duch, ktorý cez teba hovorí, je Môj Vlastný?

Vassulo2 .... máš pre Mňa takú cenu .... počúvaj, Moje dieťa, je tu vedľa teba Anjel, aby ťa tešil a modlil sa za teba. Počkaj, mám toho viac, čo ti chcem povedať. Poznám tvoju ohromnú slabosť, preto chcem použiť túto slabosť, aby som pritiahol Svoj ľud k Jednote a ukázal im, ako Ja, Pán, pociťujem ich nedbalosť. Ukážem im, o čo najviac stojím. Tvojou slabosťou im ukážem, ako pociťujem tieto rozdiely, ktoré si medzi sebou vytvorili. - Povedz Mi: čože nie ste všetci rovnakí, stvorení Mojimi Vlastnými Rukami?

Áno, Pane.

Kto nebol stvorený k Môjmu Obrazu?

Nikto, Pane! Tak veľmi Ťa hnevá ich spôsob myslenia, môj Pane?

Pre obyčajnú ľudskú pýchu je Pohár Môjho Otca naplnený Jeho Spravodlivosťou, pre nepoddajnosť zostávajú neobývaní! Mnohí z nich hovoria o jednote a bratstve, ale ich slová sú falošné, prázdne.

- Osvedčite sa v Očiach svojho Tvorcu tým, že sa ohnete. Osvedčite sa v Očiach svojho Stvoriteľa zjednotením dáta Veľkej noci. Osvedčite sa voči Mne spoločným lámaním Chleba. V dôstojnosti a nádhere oblečte pokoru, a nie vonkajšie zdanie zbožnosti a úcty.

Ľutujte! - Kedysi ste žili v pokore, skromnosti a úprimnej láske a váš stôl prekypoval hojnosťou. Áno, bohatosť Mojej Cirkvi prevyšovala všetko a každé živé stvorenie, pretože Eucharistia bola životom Mojej Cirkvi.

- Ak Moja Cirkev dnes postráda lesk, je to preto, že mnohé z Mojich Cirkví zrušili Moju Večnú Obeť.3

- Môže človek hľadieť do temnoty tieňov a pritom tvrdiť, že vidí? Môže sa niekto chváliť, že unikol nástrahám tejto temnoty? Ale kým hovoríte: "vidíme", vaša vina zostáva! Povedal som, že sú ešte iné ovce, ktoré nie sú z tohto stáda, a že aj tie musím viesť, ale sotva privediem blúdiace jahniatko späť ku stádu, aby viedlo Pravý Život vo Mne, sotva obnovím jeho zrak, váš ľud od neho odníme Nebeské Kráľovstvo.

- Čože môže diabol otvoriť oči slepého? Môže ho prinútiť, aby zvolal "Abba"? Preto ak sa neobrátite, dopadne na vás Ruka Môjho Otca. Nemôžem už ďalej zadržiavať Jeho Ruku. Ak neodpustíte zo srdca každému zo svojich bratov, Otcova Ruka na vás dopadne skôr, ako si myslíte.


1 Pokušiteľ prišiel ku mne a hovoril, že nerobím dosť pre Pána a že všetky moje zhromaždenia v Anglicku a v Írsku boli úplným fiaskom a že všetko, čo som tam povedala, bolo k ničomu. Spanikárila som a myslela si, že sa Pán ku mne obrátil chrbtom
2 Ježiš vyslovil moje meno skoro šeptom
3 predpovedané prorokom Danielom 11,31Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved