SK » Posolstvá»


Môj Hymnus Lásky vzrastie v rieku a táto rieka sa rozrastie v more lásky

15. máj 1992

Bol si to Ty, Pane,
kto mi dal pravé poučenie
o mnohých zo Svojich Tajomstiev,
veď Ty Sám si sa o mňa staral
a vedieš ma k Múdrosti.
Tvoja Múdrosť spôsobila
moje dôverné priateľstvo s Tebou.
"Kiež mi dá Boh hovoriť uvážlivo
a zmýšľať podľa toho, čo mi bolo dané."1

Ja, Hospodin, ťa milujem. Zostaň v Mojej blízkosti. Zostaň blízko Mňa a kráčaj so svojím Otcom

Opakuj po Mne túto modlitbu:

Ó Večný Otče,
Autor Hymnu Lásky,
Kráľ od počiatku,
povstal si, Bože, aby si niečo povedal
všetkým obyvateľom zeme.

Verný veľkosti Svojho Zľutovania
a Svojho Mena
si nás zasypával požehnaním.

Cez vlny mora a cez celú zem
sa rozprestrela Tvoja vôňa.

Mocný Bože,
ešte nikdy nebolo
toľko milých vecí v našom pokolení.
Pôvodca Hymnu Lásky,
Tvoje Diela sú skvostne ozdobené,
veľkolepé, sú rozkošou
oku i srdcu.

Chcem Ťa velebiť, Večný Otče,
po celý svoj život
a spievať Ti, môj Bože,
kým budem žiť.
Amen.

A vravím ti: rozširuj so Mnou Môj Hymnus Lásky, ruka v ruke. Maličká, kráčaj so Mnou, to Ma poteší. V najbližších dňoch chcem zavodniť Svoje kvetinové záhony. Čakaj, Moje dieťa, a uvidíš Moju Slávu. Môj Chorál Lásky sa rozrastie v rieku a z tejto rieky sa stane more Lásky.

"Dám zažiariť kázni,
potom vylejem učenie ako proroctvo,
ako odkaz budúcim generáciám."2

Áno, toto hovorím, Ja, Stvoriteľ neba i zeme. A vedz, že čoskoro sa splní celý Môj zámer. Mesto za mestom3 bude Mnou obývané a znovu zbudované.4 Pozdvihnem vaše ruiny a obnovím Svoje oltáre5 jeden za druhým. Kliatba bude sňatá, potom bude celé ľudstvo zasvätené Môjmu Svätému Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu tvojej Matky.

Ekklesia oživne.


3 to znamená jedna duša za druhou
4 to znamená obrátenie
5 verných, ktorí boli prenasledovaní a zraneníChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved