SK » Posolstvá»


Svet nepočuje Naše Dve Srdcia
Načúvajte svojmu Otcovi

29. november 1992

(Manila - Filipíny)

Som váš dobrý Pastier. Počul som zhora vaše volanie, ako by som mohol odolávať vášmu kriku, keď počujem vaše náreky a vaše muky? Prišiel som týmto spôsobom, aby som k vám hovoril a pripomenul vašim srdciam Svoju prosbu:1 zmierili ste sa so svojimi bratmi, so svojimi sestrami, s každým? Len málo sa ich zmierilo ....

A som tu, znova k vám hovorím. Neprichádzam ako Sudca, ešte nie, a ak vás káram, je to pre veľkosť Mojej lásky, ktorú mám k vám .... Ja som Žiarlivý Boh a chcem modlitby, modlitby bez prestania.

Ach, milované deti, keby ste len vedeli, ako je Moje Srdce drásané zakaždým, keď niekto z vás odloží Moje želania na neskôr .... vravím vám, už čoskoro zostúpim v plnej sile so Svojím Svätým Duchom, aby som dal zrak slepým a vzal zrak tým, ktorí hovoria, že vidia ....

Duch, ktorý sa vznáša nad týmto svetom, je odbojný duch, ovláda svet, aby viedol bezbožný život, tak znesväcuje Moju Svätyňu. Nie je azda každý z vás Mojou Svätyňou? Potešte svojho Otca v Nebesiach a modlite sa za Zmierenie tohto sveta. Šťastní tvorcovia pokoja, ktorí pracujú pre Pokoj! Budú nazvaní deťmi Najvyššieho.

Modlite sa, aby Moja Cirkev bola jedna. Dnes je v Mojej Cirkvi rozdelenie ako nikdy predtým. Ako Kain a Ábel, bratia, a predsa sa jeden druhému nepodobali. Jeden bol úprimný, druhý nie. Jeden bol naklonený k dobrému, druhý k zlému a nepáčil sa Mi Jeden bol verný a oddaný, druhý zradný a spurný. Takí sú dnešní členovia Mojej Cirkvi. Mám dva druhy: jedni oddaní, druhí odbojní. Moja Cirkev je rozdelená.

Vpravde vám hovorím, že Moje Kráľovstvo je medzi vami. Môj Svätý Duch na vás dnes na všetkých vanie, aby oživil to málo, čo vo vás zostalo, a aby vzbúrencov priviedol zasa k rozumu. Môj Svätý Duch milosti na vás dýcha Mojou súcitnou Láskou. Ovce, ktoré patria ku Mne, zďaleka spoznajú Môj Hlas. Už čoskoro dám zažiariť učeníkom.

Ja, váš Kráľ, žehnám každému z vás z celého Srdca. Buďte jedno!

(Neskôr:)

(Posolstvo našej Blahoslavenej Matky Filipíncom.)

Ako Matka vás prichádzam požiadať, aby ste počúvali svojho Otca. Načúvajte Mu a robte všetko, o čo vás požiada

Ukázala som vám zvláštnym spôsobom Rany Našich Sŕdc. Zostanem takto s vami len na krátky čas, ale neopustím vás, vy, ktorí ste baránky Pastiera, pokiaľ sa nepresvedčím, že máte prístrešie aj pastviny

Svet opäť zle posudzuje Časy a opäť nevie poznávať Znamenia. Svet nepočuje Naše Dve Srdcia, ani Ich nechápe, odmietajú Nás .... ale tá chvíľa je blízko, kedy Svetlo zažiari zhora a Naše Dve Srdcia ako Dve Lampy žiariace jedna blízko druhej oživia tento svet, vyvedú ho zo tmy do svetla. Tieto Dve Srdcia, proti ktorým svet bojoval, nakoniec zvíťazia a kráľovstvo sveta pominie a bude nahradené Kráľovstvom Môjho Syna .... to všetko už je teraz veľmi blízko!

Až budete odtiaľ odchádzať,2 odchádzajte s pokojom Pána a s Mojím pokojom


1 posolstvo 24.10.1991
2 z kostola, kde sme boliChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved