SK » Posolstvá»


Aby všetci boli jedno

17. január 1993

(Predvečer Týždňa Jednoty - Los Angeles)

Pane,
modlím sa tak, ako Ty si sa modlil:
kiež sme všetci jedno,
ako Otec je v Tebe a Ty si v Ňom,
aby zvyšok sveta uveril, že Otec ťa poslal.
Za to sa tiež modlím:
za ovce, ktoré nie sú v Tvojom Stáde,
aby aj ony načúvali Tvojmu Hlasu.
Modlím sa za moslimov, židov a ostatných,
aby Ťa od tejto chvíle
milovali navždy.
Amen.

Počul som ťa, počul som ťa, Moja priateľka Nakoniec Ma každý bude ctiť.

18. január 1993

(Sacramento)

(Dnes sú moje narodeniny a prvý deň týždňa Jednoty kresťanov. Bol to tiež kedysi sviatok Petrovho Stolca. Na dnešok ma pozval naozaj svätý biskup Francis A. Quinn, aby som prehovorila v katedrále Najsvätejšej Sviatosti. Popoludní tesne pred zhromaždením mi tí ľudia, ktorí ma pozvali, ponúkli darček. Keď som ho uvidela, cítila som, že prichádza od Ježiša. Pretože mi 21. októbra 1992 povedal: ... "raduj sa a jasaj, pretože ti ako odplatu podám Svoj Kalich ... jeden národ za druhým privediem, aby žili v Mojom tieni a uverili, že Ma Otec poslal. Áno, príde Deň, kedy všetci pozemskí vládcovia, radcovia a vplyvní ľudia, všetko obyvateľstvo, Ma uzná ako Krista, Syna Živého Boha. A na všetkých miestach ľudia zbožne vystrú ruky v modlitbe, všetci jedným hlasom a jedným srdcom ..." a práve to mi dávali: pozlátený kalich. Boli na ňom vyryté slová:

Aby všetci boli jedno
Slávnosť Jednoty Kresťanov
18. januára 1993

Potom tí dvaja biskupi, ktorí boli prítomní, celebrovali sv. omšu, keď som dohovorila. V katedrále spieval zbor a všetko bolo skvelé. Použili pri tejto omši za jednotu môj kalich, konsekrovali v ňom drahocennú Ježišovu Krv.

Keď som hovorila v katedrále a pozorovala som davy, ktoré sa tam tiesnili, odhadom 1800 ľudí, bolo mi smutno. Bola som tam, kam ma Pán poslal, aby som hovorila o jednote a predo mnou bolo 98% rímskych katolíkov, ale z mojich vlastných ľudí1 so mnou nebol ani jeden. - Dokonca aj moslimovia a židia boli v katedrále .... ale Pán nechával darček pre mňa k narodeninám na neskôr. Tesne pred omšou prišiel pravoslávny kňaz so svojím asistentom. Požiadal, aby so mnou mohol hovoriť po omši. Stretli sme sa v sakristii a pochopila som, čo mi Pán vraví: "Rusko bude zemou, ktorá Ma najviac oslávi." Bol to ruský pravoslávny kňaz ...

V temnote nášho rozdelenia zažiari drobunký lúč nádeje jednoty. Týmto svetielkom nádeje je Rusko. Jednota príde skrze neho a Rusko bude velebiť Boha! Povedala som ruskému kňazovi, že bol mojím darčekom k narodeninám od Ježiša. Volá sa P. Vassili, a to je mužská forma môjho mena Vassula.

Ďalším znamením, že jednota príde prostredníctvom Ruska, bolo, že keď som prosila Pána, aby určil zahajovaciu modlitbu, vybral si modlitbu ruského kňaza: P. Sergeja Bulgakova. Hovoril mi, aby som náhodne otvorila knihu, a oči mi padli na modlitbu, ktorú som písala 29. decembra 1989. Tu je:

Ó Ježišu Kriste,
náš Pane a Spasiteľu,
Ty, ktorý si sľúbil,
že s nami budeš stále.
Voláš všetkých kresťanov, aby prišli
a mali účasť na Tvojom Tele a Krvi.
Ale naše viny nás rozdelili
a nemáme silu podieľať sa spoločne
na Tvojej Svätej Eucharistii.

Vyznávame túto svoju vinu
a modlíme sa k Tebe,
odpusť nám a pomôž nám,
aby sme slúžili cestám zmierenia
podľa Tvojej Vôle.
Zapáľ naše srdcia ohňom Svätého Ducha.
Daj nám Ducha Múdrosti a viery,
odvahy a trpezlivosti,
pokory a vytrvalosti,
lásky a kajúcnosti,
na príhovor
preblahoslavenej Matky Božej
a všetkých svätých.
Amen.)


1 gréckopravoslávnych (počula som, že grécky biskup zakázal gréckopravoslávnym chodiť na moje stretnutia)Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved