SK » Posolstvá»


Ja, Pán, som Duch
Povedal som, že Ja sám som jediný zákonodarca a Sudca

9. marec 1993

Maranatha! Príď!

Dávam ti Svoj Pokoj

Som blízko, hneď pri tvojich dverách, Moja milovaná! Vezmi si Moje podobenstvo o figovníku: keď sa jeho konáre stanú pružnými a vyrazí lístie, vieš, že leto je blízko. Tak je to aj s vami, keď vidíte všetky tieto veci, vedzte, že som blízko, že som predo dvermi. Pokiaľ ide o deň a hodinu, to nepozná nikto, ani anjeli v nebi, ani Syn, nikto, jedine Otec.1

Tvorstvo! Ako som túžil zhromaždiť vás všetkých, ako sliepka schováva kuriatka pod svoje krídla, a toľko z vás stále odmieta! Nebudete môcť hovoriť, že som nevyužil všetky možnosti, aby som vás zhromaždil vo Svojom Svätom Srdci, aby som vám povedal, že nenájdete väčšiu lásku, ako je Moja, ale vy ďalej blúdite vo svojej vlastnej pustatine. Už čoskoro na vás prídem. Teraz k vám posielam jedného posla za druhým, aby kričali tú novinu. Buďte bdelí!

Pane, som šťastná a plná radosti, Maranatha!

Neboj sa. S nehou sa starám o každý tvoj dych! V tomto pôstnom období ti hovorím: modli sa, Moja holubica, modli sa a prorokuj a nevšímaj si, keď ťa tvoji obžalovatelia zle vykladajú a posudzujú. Miluj a buď trpezlivá. Povedz Mi, Moje dieťa, je možné slovo alebo vetu z Písma vytiahnuť z kontextu a samostatne rozoberať?

Nie, Pane, pretože by sa mohlo zdať, že to odporuje inému slovu či vete, ktoré si povedal.

Potom to nie je možné robiť ani s týmito Posolstvami. Povedal som, že Ja sám som jediný zákonodarca a Sudca.2 Vassula, nech tvoje oči a srdce hľadajú len veci, ktoré sú neviditeľné, večná sláva patrí k veciam neviditeľným. Ako Ma teší chudoba a slabosť! Vedzte, že učenia, ktoré vám dávam, sú pre vašu spásu a pre vašu slobodu, pretože tam, kde je Môj Duch, tam je sloboda Ja, Pán, som Duch.3 Píš:4

"Ak je telo prirodzené, je aj telo duchovné. Ako je napísané: Prvý človek, Adam, sa stal živou dušou, posledný Adam je však duchom oživujúcim. Najprv teda nie je telo duchovné, ale prirodzené, až potom duchovné. Prvý človek z prachu zeme, druhý človek z neba. Aký bol ten pozemský, takí sú aj ostatní na zemi, a aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní v nebesiach. A ako sme niesli podobu pozemského, tak budeme niesť aj podobu nebeského. Telo a krv nemôže zdediť kráľovstvo Božie a pominuteľné nemôže mať podiel na nepominuteľnom.

"Hľa, poviem vám tajomstvo: nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, až sa naposledy ozve poľnica. Až zaznie, mŕtvi budú vzkriesení k nepominuteľnosti a my žijúci budeme premenení. Lebo pominuteľné telo si musí obliecť nepominuteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť. A keď pominuteľné oblečie nepominuteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť, potom sa naplní, čo je napísané: Smrť je pohltená, Boh zvíťazil. Kde je, smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, smrť, tvoj osteň? Zbraňou smrti je hriech a hriech má svoju moc zo Zákona. Chvála buď Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista!"5

Áno, oslobodil som vás od hriechu a od smrti

Poď, zostaň Mi verná, pokiaľ neskončí tvoj závod. Ja, tvoj Stvoriteľ, ho dokončím s tebou. So Mnou sa nemáš čoho báť. So Mnou bude tvoj stôl plný

Nikdy ťa neopustím.


4 Pán ma žiadal, aby som opísala úsek z Písma, ktorý mi ukázalChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved