SK » Posolstvá»


Ja som Živá Voda a Ja ťa udržujem nažive
Obnov s láskou Môj Dom

19. marec 1993

(Toho rána som žehlila, potom som uzrela Pána a On povedal: "A kedy sa rozhodneš prísť ku Mne?")

Vassula, Ja, Ježiš, ti dávam Svoj Pokoj. Kvetina, povedz Mi, môže kvetina prežiť bez vody? Nie? Ja som Živá Voda a Ja ťa udržujem nažive

Niekedy, Pane, je to, ako by si sa odo mňa vzdialil a nechal ma v rukách Svojich aj mojich prenasledovateľov. Zdá sa, že majú moc odsúdiť na smrť. Konám Tvoju Vôľu? Možno že, robím opak.

A myslíš, že to dovolím?

Niekedy dovoľuješ veci, ktoré nás prekvapia, a môžeme k tomu povedať len: "Dobre, Boh má Svoje dôvody. Boh dovolil, aby sa to stalo, a úprimne povedané, pre nás je to tajomstvo."

Som rád, že si ku Mne úprimná. Je pravda, že dovolím, aby sa stali isté veci, ale tie sú pre Moju väčšiu slávu. Od tej chvíle, čo sme uzavreli zmluvu Vernosti, nedovolím, aby čokoľvek vstúpilo medzi Mňa a tebaChcem uzdraviť toto pokolenie Svojou Obeťou a ku Svojej Radosti som našiel, čo som vždy hľadal.

Hľadal som nerozdelené srdce, a keď som našiel tvoje srdce, rozhodol som sa ho dobyť .... (odvahu,) hľadal som pozorné ucho a našiel som ho. Veď Moja Múdrosť, ako viete, vždy bola a je udeľovaná prostým deťom, preto sa Otcovi zapáčilo dať ti Múdrosť

Je to pravda?

(To bolo veľmi spontánne.)

Pochybuješ?

Nie!

Otcovo Zľutovanie je Veliké a aj keď si sa správala strašne, premohol Svojich nepriateľov v tebe a potom dal spadnúť šupinám z tvojich očí, aby si videla Moju Krásu a Ja som z celého Srdca zvolal: Poď! Poď so Mnou, pripravím pre teba stôl, už nebudeš hladovať a budem sa s tebou deliť o Svoj Kalich. Môj Dom bude tvojím Domovom a spolu sa vydáme na cestu, aby sme získali bezbožných ľudí. Nikdy pred tebou neskryjem Svoju Tvár, ale aj ty budeš reagovať na Moje požiadavky

Obnov s láskou Môj Dom,1 aby v tebe každý poznal Môj obraz. Nech o vás každý hovorí: "Skutočne, oni sú svätý Boží ľud. A ty, vpravdě ti vravím, ako som už kedysi povedal: ak by tvoja ruka alebo noha ťa viedla k hriechu, odsekni ju a zahoď. Je pre teba lepšie vstúpiť do života zmrzačený alebo chromý, než mať obe ruky či obe nohy a byť hodená do večného ohňa. Otvorte svoje srdcia, nie svoju myseľ! Otvorte svojmu Kráľovi, dovoľte Mi vstúpiť do vášho srdca a Ja naplním vaše srdce radosťou! Cháp, Moje dieťa, že tvojou jedinou zbraňou proti zahynutiu je modlitba. Pýtam sa každého z vás: kto Ma naozaj hľadá? Kto z vás by sa chcel deliť o Môj Kalich? Kalich Rozdelenia, Kalich Nezhôd? Zachvátila Ma bolesť. Srdce vášho Spasiteľa je rozorvané na nepoznanie

Až sa vrátim, koľko viery tu ešte zostane? Až zasa prídem, nájdem vás, Moji priatelia, iných, než akými vás chcem mať? Budete ešte mať reč a Tradície, ktoré som vám odovzdal? Alebo budete hovoriť ako filozofi a kázať na Babylonskej Veži?

Povedzte Mi, čo sa stalo s Duchom, ktorým som vás obdaril? - Váš kvas je rovnaký ako farizejov a sadukajov. Hovoríte o Zákone, ale nemáte Ho vo svojich srdciach. Môj Zákon je živý! Muži malej viery! Ale vy ste argumentáciou svojho ducha spravili Moje Slovo ničotným a prázdnym. Hovorím vám, vaše srdce je ďaleko odo Mňa, tak ako nebesia sú ďaleko od zeme, pretože ste zanedbali to najdôležitejšie v Zákone: lásku, pokánie, milosť, dobrú vieru! Kto z vás, ktorí kážete v Mojom Mene, naozaj miluje svojich nepriateľov?

Moje deti, ako ťažké je vstúpiť do Môjho Kráľovstva! Ľud Môj, čo si urobil z reči Môjho Kríža? Ako dlho ešte mám znášať podvodné učenia alebo onú ohavnosť, ktorú vztyčujete v Mojom Chráme? Hľaďte, dnes vám dávam vidieť zázraky,2 dokonca aj pohania ich začínajú vidieť,3 pretože som sa znovu nad vami zľutoval. Ja, váš Boh, k vám dnes hovorím, nezatvárajte Mi dvere pred nosom ....

Ku komu si to hovoril, Pane?

K tým, ktorí zdieľajú Môj stôl .... a ty, mesto Môjho zaľúbenia, nechvej sa a nezmietaj sa v Mojich Rukách. Dovoľ Mi vládnuť ti, ako chcem pre zavŕšenie Svojho Plánu.

Láska ti žehná

5. apríl 1993

Šťastný muž, ktorý svoju nádej skladá v Teba!

A šťastný ten, ktorý Mi načúva! Pokoj s tebou. Vernosť Ma teší. Ach, dcéra .... duša Môjho zaľúbenia, vari ťa niekedy odmietnem, keď prosíš v Mojom Mene? Nikdy! Ja a ty budeme pokračovať v ceste ruku v ruke. Keby ťa cesta unavovala, opri sa o Mňa. Keby ťa nohy nechceli niesť, ponesiem ťa na Ramenách. Keby si žíznila alebo hladovala, dám ti Svoju Nebeskú Manu. Načúvaj Môjmu Hlasu a nespravíš chybu. Posilním tvoje srdce a dám mu spievať radosťou

Láska sa vracia, snažte sa chápať .... Ja som Vinič a ty si ratolesť, som tvoj Majster a vediem vás jedného po druhom do Svojho Domu.

Milujem vrúcne každého z vás.


1 Ježiš hovorí ku každému z nás
2 vyliatie Svätého Ducha
3 zjavenia, ktoré sa dejú nekresťanomChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved