SK » Posolstvá»


Všetko, čo robíš, nech sa deje pre spásu duší
Oslavuj Ma a pozdvihuj so Mnou Moju Cirkev

28. apríl 1993

Pokoj! Najdrahšia dcéra, všimni si, ako Ma teší tvoja chudoba! Maličká, padni do Mojho Náručia, a dovoľ Mi niesť ťa v tvojej ohromujúcej slabosti. Som tvoj Pastier, neboj sa, uvedom si, že toto nie je tvoje Dielo, ale Moje. Vari ti nedávam istotu, nestarám sa o teba a nestrážim ťa? Teba, ktorú každý deň vrhám do sveta a vydávam mu napospas? Národ za národom bude počuť Môj Hlas.

Spočívaš v Mojom Srdci, Moje Srdce je tvojím jediným bezpečným príbytkom. Vassula-Môjho-Utrpenia, jednaj so Mnou ako s Kráľom, som tvoj Kráľ a tvoja jediná Vášeň. Správaj sa ku Mne ako k najvernejšiemu Priateľovi. Je o Mne známe, že som Najvernejší. Dovoľ Mi, najdrahšia duša, vtlačiť do teba Svoje Slová, ktoré nikdy nepominú. Duša-Môjho-Utrpenia, miluj Ma, som tak málo milovaný ....

Pane, ja Ťa milujem a druhí Ťa tiež milujú.

Keď Ma miluješ, zostaň Mi nablízku a teš Ma .... môžem ťa viac obetovať?

Áno, Pane, rob, ako si želáš.

Hovor: "Áno, pre lásku, ktorú máš, môj Pane, k dušiam."

Hovor: "Áno, pre utrpenie, ktoré cítiš, Môj Pane, za hriešnikov."

Hovor Mi tieto slová, v ničom Mi nebráň,1 a Ja ti tiež nebudem odopierať Svoju Prítomnosť Spoločne, Ja a ty, budeme pracovať, budeme milovať, budeme sa modliť. Počuj Ma, nič si neponechávaj pre seba, neangažuj sa pre nič iné ako pre Môj Plán. Všetko, čo robíš, nech sa deje pre spásu duší.

Ja, Ježiš, ti žehnám, aj tvojim priateľom. Oslavuj Ma a pozdvihuj so Mnou Moju Cirkev. Obnovuj Moju Cirkev. Milujem vás všetkých.


1 myslím, že tým Ježiš myslí, že som Mu po nejaký čas bránila užívať môjho ucha, a skutočne, menej som vnímala Jeho PrítomnosťChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved