SK » Posolstvá»


Každý, kto je zajedno so Mnou, ide rovnakou cestou, akou som išiel Ja - Cestou na Kalváriu

30. máj 1993

V Tebe je moje útočisko.
Žijem v pokoji v Tvojom Svetle
a po všetky hodiny, kedy som hore,
môj Bože, rozmýšľam o Tvojej Dobrote
a teraz sa teším iba na to,
až budem blízko Teba.
Ak občas nariekam ako žobrák
a prelievam pred Tebou slzy,
je to tým, že máš vedľa Seba
hladnú a žíznivú spoločníčku.

Povedal si: "Zavlažím Svoj sad,
zalejem Svoje kvetinové záhony,"
a tiež si to urobil.
Povedal si: "Nad každým ľudom a národom
sa rozprestrie Moje Posolstvo ako hmla
a prikryje zem," a stalo sa.

A nepovedal som, že na teba vylejem učenie ako proroctvo, otvorím tvoje ústa vo Svojich zhromaždeniach a akciách v každom národe?

Áno, je to tak.

Priblíž sa teda ku Mne bez obáv! Azda som Svojou Vlastnou Rukou nerozšíril Svoje Posolstvá ako terebint? Stvorenie z mäsa, prečo teda pochybovať? Otvor ústa a odpovedz Mi!

Naozaj, Pane Svätosti, ktokoľvek iný na mojom mieste už by bol dávno na ceste ku svätosti, keby si mu bol ukázal to, čo mne: Tajomstvá Múdrosti.

Milosť som ti dal preto, aby som zavŕšil Svoj veľký Plán s ľudstvom Moje Posolstvo bude ako Lampa, svietiaca na stojane, ktorá rozlieva svoje svetlo do tmy vašej doby, odhaľuje Moje Svetlo, Moju Prítomnosť a Moju Krásu, ktorá vám ukazuje Boha takého, aký je:

Priateľ a Knieža-Pokoja,
Večný Otec a Radca.

Poď, pokračuj v slovách Poznania. Buď Mojou Ozvenou ....1 ach, ešte niečo, púhe pripomenutie: Ja a ty sme spojení, každý, kto je zajedno so Mnou, ide rovnakou cestou, akou som šiel Ja, cestou na Kalváriu.

Každý, kto nasleduje Zvrchovanú Obeť, sa stáva časťou Obete. Si časťou Mňa, zvyškom Môjho Tela .... obetuj svoj život na odčinenie vín a poď so Mnou do údolia Smrti.2 Tam chcem vyliať Svojho Ducha, tam vylejem Svoju Lásku, aby som oživil každú suchú kosť. Máš prácu v tomto údolí, Vassula. Chcem ich zaplaviť Riekou Života. Ja, ktorý som Vzkriesenie a Život chcem dať rozkvitnúť suchým kostiam z oného Údolia. Ukážem Svoje Milosrdenstvo a Svoju Lásku tým, že pozdvihnem mŕtvych z ich hrobov a povediem ich späť do Svojho Domu. A so Mnou v Mojom Dome budú u plného stola, naplním im čašu, až bude pretekať, a Moje Sväté Srdce bude ich Svätým Priateľom. Spravím jediné Telo zo všetkých týchto suchých kostí, ktoré teraz ležia rozhádzané v Údolí Smrti Áno, ako vo vízii proroka Ezechiela,3 pýtam sa ťa rovnako: "Môžu tieto kosti ožiť?"

Nie. Bez Tvojho zásahu nie. Ak do nich nevložíš život, môj Pane, veď sú úplne suché a bez života.

Oživím ich,

Ja som Vzkriesenie.

Dám na nich šľachy, tak sa rozptýlené kosti spoja dohromady,4 potom na nich narastie mäso. Obložím ich kožou a dám im dych, aby žili. Urobím z nich5 jediné Telo .... a znovu ich privediem k životu. Pošlem Svojho Svätého Ducha, aby čo najsilnejšie zavial do jeho6 nozdier, aby ožilo a postavilo sa znovu na nohy k Mojej Oslave. "Vylejem na vás7 krištáľovo čistú Vodu8 zo Svojho Trónu, aby som očistil všetky vaše poškvrny a vylejem Svojho Svätého Ducha, aby žil uprostred vás. Môj Svätý Duch vám bude daný, aby sa stal vašim Srdcom. Potom Ja Sám pomažem toto Telo a svetlo, ktoré dám vašim očiam,9 bude Moje Vlastné Božské Svetlo, bude vychádzať z Mojej žiarivej slávy,10 a ako bojovník budeš nebojácne kráčať, pretože Ja budem tvojou Pochodňou,11 budem kráčať pred tebou, ukazovať ti cestu. Nebudeš potrebovať svetlo lampy, pretože Ja Sám budem tvojím Svetlom.12

Všetky ostatné národy,13 keď uvidia tvoju Krásu, budú ťa nasledovať, prinesú svoje poklady a svoje bohatstvo,14 spolu so sebou samými ich budú tebe obetovať. A do tvojich rúk15 vložím žezlo z oceli, oblečiem ťa do dôstojnosti a nádhery .... tak Môj Duch vás všetkých nakoniec sjednotí16 a každý uverí, že Otec Ma poslal.17 Každý Ma spozná ako obetného Baránka.18

Ukáž teraz Svoju Silu,
môj Pane, si Všemohúci,
príď a ZJEDNOŤ Svoje Telo.
Tvoj Svätý Duch má moc nás obnoviť.
Príď Duchu Svätý, a roztav nás Svojím Ohňom,
veď sme ako tuhé železné tyče, neohybné.
Príď a roztav nás do jednej pevnej tyče,
roztav naše zatvrdnuté srdcia!

Ach, Vassula! Rozhojni svoje modlitby o Jednotu, nepodliehaj pokušeniu hovoriť, že ťa nevyslyším! Tvoje modlitby sú v Mojich Očiach ako tisíc drahokamov, sladká melódia v Mojich Ušiach. Nebuď zmätená, ustanovil som Svoje Kráľovstvo v tvojom srdci a Ja, tvoj Kráľ, ti vládnem. Zveril som ti Múdrosť, aby si pokročila duchovne, ty aj ostatní. Hľadal som niekoho, aby som ho utváral Svojou Silou, a vrhám ťa do sveta, ako sa vrhá sieť do mora, aby si Mi privádzala duše. Si krehká, ale teší Ma tvoja krehkosť.

Teraz počúvaj: Budem vás všetkých taviť!19 Vložím vás spoločne do taviaceho kotla a ako oheň pod kotlom vás všetkých roztavím Moje Kráľovstvo20 nezostane rozdelené, poď, my, nás?

Navždy!


1 vyzeralo to, ako by končil Svoje Posolstvo, a ako by si na niečo spomenul, povedal "ach!"
2 to znamená tam, kde sú všetci duchovne mŕtvi
4 pochopila som, že Pán hovorí o našom rozdelení, rozdelení Cirkvi, prirovnáva nás k suchým a pohodeným kostiam
5 kosti
6 Telo
7 Boh hovorí k Telu z nás všetkých, k Cirkvi
9 Ježiš hovorí o Svojej Cirkvi, o obnove Svojej Cirkvi, Novom Jeruzaleme
13 "Všetky ostatné národy" znamená, že nakoniec všetci uznajú Ježiša ako Božieho Syna, a tak bude splnená Ježišova Modlitba. Ján 17,21
15 Boh hovorí o obnovenej Cirkvi
16 narážka na Zj 6,15-17
17 Ján 17,21 ; narážka na Zj 6,16
18 narážka na Zj 6,16 (konverzia sveta ku Kresťanstvu)
19 tri železné tyče v mojej vízii
20 Cirkev na zemiChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved