SK » Posolstvá»


Pečať Mojich Posolstiev

7. december 1993

Vassula Môjho Svätého Srdca, pokoj s tebou.

Aj keď si Ma nehľadala, obľúbil som si ťa a v tvojej úbohosti som k tebe prišiel. Aj keď si nebola schopná pre toto poslanie, rozhodol som sa pozdvihnúť ťa Svojou Silou, aby si vyšla a dobývala bezbožný a skazený svet Mojím Posolstvom. Nikdy sa neboj, pretože som vždy s tebou. Zostaň Mi verná a nech sa tvoje srdce netrápi, keď niekto neprijme Moje Posolstvo. Je to Moje Posolstvo, a nie tvoje, alebo nie? Ty ich máš len odovzdávať a nestaraj sa o ďalšie Dcéra, od začiatku sme ťa Otec a Ja varovali, že budeš mať veľa protivníkov, pretože to, čo zachraňuje, je v opovrhnutí sveta.

Vravím ti znova: si Moja služobnica a nikdy nebudeš väčší ako Ja, tvoj Majster. Žiadny posol nie je väčší ako Ten, ktorý ho poslal. Videla si Moje Rany, aj ty ich ponesieš, pretože si so Mnou, ale nestaraj sa, Láska je vedľa teba, aby ťa povzbudila, a tak ako Otec poslal Mňa, aby som svedčil o veľkosti Jeho Lásky a oslávil Jeho Meno, tak tiež Ja posielam teba.

Bol som poslaný, aby som uviedol vo známosť Jeho Meno, a povedal som, že v tom budem pokračovať, a preto Ja Som. Moje Slovo je Pravda. Nebuďte prekvapení, keď teraz občas zostupujem pripomenúť vám Otca. Tak teraz aj ty, dcéra, buď Mojím svedkom. Vyvolil som niekoľko ľudí, aby som v nich prejavil Svoju Moc a odhalil svetu Svoje nesmierné Bohatstvá ku sláve Svojho Mena. Vo vašej dobe sa Ja a Moja Matka zjavujeme mnohým ľuďom. Vyznačil som im všade olejom Svoje Meno, aby som aj im umožnil konať prácu, ktorú som im dal. Modli sa za tieto duše, aby s horlivosťou dovŕšili svoje poslanie k Mojej oslave.

Vassula, Moje Vlastníctvo, Ja, tvoj Pán, som tvoja Sila. Poď teda bez váhania a čerpaj zo Mňa, naplň svoje zdroje! Ozdobil som tvoju hlavu Svojou Tŕňovou Korunou a obliekol som tvoje telo Svojím Podpisom. Všade som do teba Prstom vtlačil Svoje Slová, a stala si sa Mojou živou Tabuľou Dal som ti Svoj Príkaz: slúžiť a milovať Ma, svojho Pána, s horlivosťou. Miluj Ma tak, ako Ja milujem teba, buď dokonalá vo svojej láske! Rozkázal som ti pestovať Moje Vinice. Vyvolil som ťa medzi núdznymi, aby som ťa adoptoval, potom som ťa zaplavil Pravým Poznaním a pomazal ťa, tým si sa stala Mojou.

Aj keď Nepriateľ zo žiarlivosti spojil svoje sily, aby zničil Moju milovanú, prejdeš nedotknutá a ako slnko a mesiac svietia na všetky veci, Moja Svätá Tvár bude žiariť na teba1 ako požehnanie a potvrdí, že Ja Som je skutočným a jediným Autorom

'Pravého Života v Bohu'

a že si Mojím darom ľudstvu, týmto spôsobom spečatím Svoje Posolstvo .... nesmierne je Moje Milosrdenstvo a Moja Sláva .... Budem ťa ďalej používať ako Svoj oltár, položím naň každú obeť, ktorú Mi ponúkneš. Všetko, čo Mi ponúkneš s láskou, bude tíšiť a odďaľovať hnev Môjho Otca. Potom, až tvoja služba bude hotová:

Slávnosť bude skončená

Nič už nemôže byť pridané .... skutočne budem čoskoro s tebou milovaná.


1 keď ma Kristus anihiluje a objaví sa úplne miesto mňa, ako to dosvedčujú mnohí v rôznych národochChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved