SK » Posolstvá»


Prorok Daniel (pokr.)

22. december 1993

(Pokračovanie.)

Áno, Vassula, píš:

Áno, tí, ktorí bezdôvodne zavrhovali Moje volania, sa budú vyznávať a vravieť: "Zhrešili sme, páchali sme zlo. Pane, ako dlho bude trvať táto katastrofálna skazenosť, keď svätyňa i zástupy budú na zemi rozdupané? Ako dlho ešte bude Pravda pochovaná, od tej doby, kedy bola zvrhnutá na zem?1 Je to výsledok našich hriechov a zločinov našej ľahostajnosti?"

A Ja vám poviem: Keď sa Smrť vkrádala vašimi oblokmi, nikto nepočul Moje úzkostné volania a Moje varovania. Posmievali ste sa im alebo ich ignorovali. Keď som k vám prišiel, ako žobrák ktorý kríva a narieka, doprosoval som sa vašej pozornosti, ale vy ste sa rozzúrili a hnali ste Ma preč. Keď som k vám prišiel ako starostlivý otec varovať vás, že vaše telo spráchnivelo aj keď ste stáli, a že vaše oči hnili, aj keď stále boli na svojom mieste, a hoci ste boli považovaní za živých, boli ste v rozklade,2 prepadli ste zúrivosti a vyhlásili vojnu Mne a všetkým svätým, ktorých som vám posielal. A teraz vaša hrôza padá na vás. "Prečo, môj Pane," poviete, "prečo si Svoje Sväté Miesto odovzdal do moci šelmy?3 Azda už nemáme piť Tvoje Víno? Azda už nemáme jesť Tvoj Chlieb? Nemáme už vysádzať vinohrady? Sme teraz nútení4 počúvať Nezákonných5 a tých, ktorí sú pod vládou šelmy?"6

Potom vám pripomeniem, že som vám posielal Svojich služobníkov prorokov tak vytrvalo, tak často, aby hovorili: "Každý z vás nech si oblečie vrecovinu, ľutujte a odčiňujte svoje skutky, postite sa o suchom chlebe a vode!", ale vy ste Mi nenačúvali, vy ste neľutovali, ani sa nepokorili, pretože ste zamenili tmu za svetlo a svetlo za tmu. A napriek tomu vám vravím, že príde doba ešte väčšieho trápenia, aké nebolo od doby, kedy národy začali existovať.7

Až príde Môj Deň, slnko sčernie ako hrubý smútočný šat, mesiac bude v plameňoch a základy zeme sa budú triasť, a ako obsah brucha zem vyvrhne svojich démonov. Keď sa to stane, ľudia budú túžiť po smrti, ale nenájdu ju! Potom sa nebo zroluje ako zvitok a okamžite sa rozplynie v plameňoch a všetky prvky sa budú taviť v páľave.8 Tento deň prichádza, a to skôr, než si myslíte. Splním toto proroctvo za vášho života.

Keď príde ten Deň, dobrí aj zlí rovnako zahynú. Zlí preto, že prejavovali len zlo, a dobrí preto, že nepočuli Moje varovania. Aj keď ste videli veľa vecí, nedávali ste na nich pozor, a aj keď vaše uši boli otvorené, nepočuli ste Ma. Kto z vás načúva teraz?

.... Až všetky tieto veci budú u konca, znovu vztýčim Svoju Večnú Obeť na Svätom Mieste, ako tomu bolo za dní predkov. Hneď potom všetky národy a všetci obyvatelia zeme9 Ma budú uctievať a spoznajú Ma ako Obetného Baránka Večnej Obete - kliatba bude sňatá10 a Moja Večná Obeť bude zasa na svojom Svätom Mieste. Od tejto chvíle už nebude noc, pretože Moja Prítomnosť11 bude žiariť na vás všetkých.12

Potom opäť každý príde a bude piť Moju Krv a jesť Moje Telo a uznávať Moju Obeť. Všetci Mi budú jedným hlasom a jedným srdcom slúžiť dňom i nocou v Mojej Svätyni, a dám Svoje Slovo do každého srdca .... a tí, ktorí ku Mne volali s ľútosťou a priznali svoje viny,13 aj tí budú zasa stáť predo Mnou, aby Mi slúžili, a už nikdy nebudú hladovať ani žízniť, ani už ich nikdy nebude sužovať žeravý vietor,14 pretože ich uteší Moja Prítomnosť, a nikdy už sa nebudú pýtať: "kde je Tvoje Víno?", alebo "kde je Tvoj Chlieb? čím sa máme nasýtiť?", pretože teraz bude váš Stvoriteľ medzi vami a sľubujem vám, že budem medzi vami prebývat15 a sľubujem vám, že už nikdy zem neupadne do takého súženia.

Znovu na vás všetkých vylejem Pokoj a Bezpečie. A oči tých, ktorí vidia, už nebudú zatvorené, a uši tých, ktorí počujú, budú dychtivé. Počuj Ma, dcéra, povedz Môjmu ľudu toto: Tvoj Spasiteľ prichádza a cena víťazstva je s Ním, Jeho Meno: Verný a Pravý, Pán pánov a Kráľ kráľov16


2 narážka na Mt 6,22-23 a Zj 3,1-6 - cirkev v Sardách
3 šelma, ako mi Pán povedal, znamená slobodomurárov
4 narážka na Zj 13,16-17
5 to isté čo Rebela, pozri 2 Tes 2,3-4
6 šelma vo Zj 13,1-18 predstavuje slobodomurárstvo
9 narážka na Zj 6,15-17
11 v Eucharistii, Svätej Obete
13 pastieri, ktorí činili pokánie pred Dňom PánaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved