SK » Posolstvá»


Beda tým, ktorí zlo nazývajú dobrom a dobro zlom

4. marec 1994

Bože, Všemohúci,
Ty, ktorý si ma urobil
terčom Svojej lukostreľby
a tvorom, na ktorého tvár sa pľuje,
ako by Tvoja Velebnosť
ešte so mnou mohla hovoriť?

Ruky, ktoré ťa utvárali, ťa nikdy neopustia, ani ťa neodmietnu .... Môj cit k tebe vzrastá zakaždým, keď si opľuvávaná.1 Neboj sa, nebudeš zahanbená v Mojich Nádvoriach. Nie, neotváraj ústa k odpovedi, keď s tebou niekto jedná príkro, ale beda tým, ktorí zlo nazývajú dobrom a dobro zlom!

Otče?

Ja Som.

Tak ma nešetri, nech pracujem pre Teba, a šepkaj mi do ucha Svoje posolstvá.

Dovoľ Mi teda užívať ťa a zhromaždiť celé národy. Dávaj všetko, čo som ti dal, odovzdávaj všetko, čo dostávaš, to je Môj Rozkaz tebe. Aj tí, ktorí nepoznajú Moje Sväté Meno, budú k tebe ponáhľať v Mojich Zhromaždeniach a vyliečim ich nevernosť, Srdce tvojho Kráľa ich nesklame. Ja, Pán, som váš Liečiteľ.

Budem naďalej prejavovať Svoju láskavosť všetkým Svojim deťom a viesť ich k Sebe. Ponáhľaj, Moje dieťa, a ukazuj im všetkým Môj Obraz, od posledných k najväčším, a oni budú zachránení. Poď, zostúpime ešte raz do údolia, kde ležia rozhádzané suché kosti ....

"Ty, ktorý vyhľadávaš moje chyby a skúmaš moje viny, Ty vieš veľmi dobre, že som nevinný."2

Hľaď,3 Moje dieťa, prečo si prekvapená? Povedal som, že ti nič neodopriem. Azda som nepovedal, že všetko, čo som zakúsil na zemi, budeš podľa možností svojej duše zakúšať tiež? Vidíš, akú poctu ti preukazujem? Teda počúvaj, keď človek, ktorý sedel blízko Mňa pri stole, Ma zradil, Mňa, ktorý som tvoj Majster, ako by nestrojil osídla tebe, žiačka? Áno! Dokonca aj tí, ktorí s tebou jedli chlieb? Raduj sa! Tvoj Učiteľ je s tebou a prosí ťa, modli sa za tieto duše, pretože sú pre Mňa rovnako drahocenné ako ty Poď, buď Mojím odrazom .... budem ťa povzbudzovať, dcéra.

Milujem ťa a žehnám ťa


1 Boh tým mieni prenasledovaná a ohováraná
3 hovorí JežišChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved