SK » Posolstvá»


Je o Mne známe, že učím hriešnikov správnym cestám

28. marec 1994

Pokoj s tebou. Sľubujem ti duchovný pokrok a skrze teba aj mnohých dušiam. Zostaň Mojím živým vývesným štítom, aby mnoho duší vo vašej spoločnosti, v tejto spoločnosti plnej zlých ľudí, mohlo čítať tajomstvá Môjho Srdca, pretože je o Mne známe, že učím hriešnikov správnym cestám.

Ja Sám som si vyvolil tých,1 ktorí vpísali svoje mená do Mojej knihy lásky, a vravím ti, odmením ich neskôr .... vedzte, že čím sú menší, tým viac sa zapísali.

Vassula, žehnám ti, dovoľ Mi povedať ti ešte jednu vec. Všetky tieto zápisy, ako im hovoríte, sú požehnané a je to krásne dielo Mojich Rúk. Mám Svoj Plán, Moja milovaná ic.


1 tých, ktorí písali úvody, predslovy apod. v 'Pravém Živote v Bohu'Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved