SK » Posolstvá»


Mojím potešením je každé čisté srdce

10. jún 1994

(USA - Fairfield)

Pane? Som Ti k službám.

Ja Som. Tu som, stojím vedľa teba.

Zlož svoju nádej na Mňa a budeš pevne stáť. Oh, dcéra, povedz im, povedz im, že Moje Srdce je hlbina Lásky a Milosti. Duch, ktorého vám posielam, vám pripomenie Pravdu a že Ja Som.

Načúvaj a píš: Pokoj vám. Dieťatka, Mojím potešením je každé čisté srdce. Mojou radosťou je, keď vidím vaše oči hľadajúce len nebeské veci. Mojou slávou je, keď prídete ku Mne a poviete: "tu som .... tu som", ponúkajúc Mi svoje srdce, aby som ho premenil vo Svoje panstvo a kraľoval v ňom. Mojou veľkosťou a slávou je, keď Môj svätostánok1 udržiavate vo svätosti, premieňate ho v slávny príbytok pre Moju vznešenosť. Mojou zvrchovanosťou je, keď vo svojej úbohosti a chudobe môžete volať:

"Hosana! Hosana!
Kráľovi, ktorý nás zachránil, na veky!"

.... to je Mojou Slávou .... vaším posvätením vytváram záhrady z púští .... vašou láskou kriesim mŕtvych.2 Keď žíznite po Mne, svojom Bohu, tešíte Ma a stávate sa hojivým balzamom pre Moje zranené Srdce .... pozdvihni oči, dieťa, a pozri na Toho, ktorý sa k tebe skláňa, aby ťa zdvihol k Sebe. Poďte, Moje mestá, a spojte sa jedným hlasom a jedným srdcom v modlitbe, ktorú som vás naučil:

(Modlím sa.)

Žehnám vás z hlbín Svojho Svätého Srdca. Žehnám vás, zanechávam vám na čele Vzdych Svojej Lásky Buďte jedno.


1 svoju dušu
2 duchovne mŕtvychChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved