SK » Posolstvá»


Vráťte sa ku Mne a budete žiť naveky

18. jún 1994

(USA - Stockton, CA)

(Pred stretnutím v katedrále.)

Môj Pane?

Ja Som.1

Opri sa o Mňa. Toto je Moje zhromaždenie. Som to Ja, kto pred tebou otvoril dvere, aby si oslavovala Moje Meno, tak sa nestaraj, čo budeš hovoriť. Môj Duch bude nad tebou.

Budem s autoritou hovoriť tvojimi ústami, áno, budeš Mojou Ozvenou! Vylejem Svoje poklady na túto biednu generáciu, aby som obohatil ich ducha Svojím Duchom. Naplním ich ústa Svojou Nebeskou Manou. Ja Sám im dám prospievať a ich duša bude prinášať božskú úrodu, pretože sejba bude zostupovať od Božstva.

Nedám im znovu život, aby sa radovali vo Mne? Neposkytnem im, ako milujúci Otec, Svoju zachraňujúcu pomoc? V ich chudobe budem Sám ich strážcom, pretože som verný .... a pozdvihnem ich v ich biede, aby chválili a oslavovali Moje Meno. Som Boh schopný súcitu a Moje Srdce je prístupné dojatiu. Poďte a učte sa:

- ráno rozosievajte sejbu lásky
- napoludnie rozosievajte sejbu pokoja
- večer rozosievajte svoje semená zmierenia

Potom choďte a pozbierajte svoju úrodu a ponúknite ju Mne, svojmu Otcovi v Nebesiach, a Ja vám poviem:

"Svojou láskavosťou, Moje dieťa,
si získalo odmenu v nebi."

A zhora volám k vám všetkým: "Poďte! Poďte a zmierte sa so Mnou, budete mať Moje Požehnania. Vráťte sa ku Mne a budete žiť naveky."


1 Otec odpovedalChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved